Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0689

Vec T-689/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Bilbaina de Alquitranes a i./Komisia („Životné prostredie a ochrana ľudského zdravia — Klasifikácia smoly, z vysokoteplotného uhoľného dechtu, do kategórií akútna toxicita pre vodné prostredie a chronická toxicita pre vodné prostredie — Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008 — Zjavne nesprávne posúdenie — Klasifikácia látky na základe jej zložiek“)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/40


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Bilbaina de Alquitranes a i./Komisia

(Vec T-689/13) (1)

((„Životné prostredie a ochrana ľudského zdravia - Klasifikácia smoly, z vysokoteplotného uhoľného dechtu, do kategórií akútna toxicita pre vodné prostredie a chronická toxicita pre vodné prostredie - Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008 - Zjavne nesprávne posúdenie - Klasifikácia látky na základe jej zložiek“))

(2015/C 398/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Španielsko), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Česká republika), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Španielsko), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dánsko), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Spojené kráľovstvo), Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Holandsko), Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Nemecko), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgicko), Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Poľsko), Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Spojené kráľovstvo), Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Španielsko), SGL Carbon GmbH (Meitingen, Nemecko), SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Rakúsko), SGL Carbon (Passy, Francúzsko), SGL Carbon, SA (La Coruña, Španielsko), SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Poľsko), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Nemecko) a Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Nemecko) (v zastúpení: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar a M. Grunchard, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P.-J. Loewenthal a K. Talabér-Ritz, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Španielsko) (v zastúpení: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar a M. Grunchard, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: M. Heikkilä, W. Broere a C. Jacquet, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 944/2013 z 2. októbra 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 261, s. 5) v rozsahu, v akom sa ním smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu (č. ES 266-028-2) klasifikuje ako látky Aquatic Acute 1 (H400) a Aquatic Chronic 1 (H410)

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2013 z 2. októbra 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, sa zrušuje v rozsahu, v akom sa ním smola, z vysokoteplotného uhoľného dechtu (č. ES 266-028-2) klasifikuje ako látky Aquatic Acute 1 (H400) a Aquatic Chronic 1 (H410).

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili spoločnosti Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Nemecko), SGL Carbon GmbH (Rakúsko), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH a GrafTech Iberica, SL.

3.

Európska chemická agentúra (ECHA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014.


Top