Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0103

Vec T-103/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Komisia/Cocchi a Falcione („Odvolanie — Vzájomné odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrhy na výpočet započítania odpracovaných rokov — Akt, ktorý nespôsobuje ujmu — Neprípustnosť žaloby na prvom stupni — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku“)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Komisia/Cocchi a Falcione

(Vec T-103/13 P) (1)

((„Odvolanie - Vzájomné odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok - Návrhy na výpočet započítania odpracovaných rokov - Akt, ktorý nespôsobuje ujmu - Neprípustnosť žaloby na prvom stupni - Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku“))

(2015/C 398/43)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: G. Grattinara a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgicko) a Nicola Falcione (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, neskôr S. Orlandi, advokáti)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 11. decembra 2012, Cocchi a Falcione/Komisia (F-122/10, Zb. VS, EU:F:2012:180), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 11. decembra 2012, Cocchi a Falcione/Komisia (F-122/10) sa zrušuje v časti, v ktorej sa vyhlasuje za prípustný a dôvodný návrh na zrušenie aktov (označovaných v tomto rozsudku ako „rozhodnutia“) Európskej komisie z 12. a 23. februára 2010, ktorých adresátmi sú pán Nicola Falcione a pán Giorgio Cocchi, v rozsahu, v akom boli týmito aktmi späťvzaté návrhy predložené pánovi Cocchimu a pánovi Falcionemu, v ktorých bol uvedený výsledok dodatočných odpracovaných rokov, ktorý by vyplynul z prípadného prevodu ich dôchodkových práv.

2.

Vzájomné odvolanie sa zamieta.

3.

Žaloba, ktorú podal pán Nicola Falcione a pán Giorgio Cocchi na Súd pre verejnú službu vo veci F-122/10 sa zamieta v časti, v ktorej smeruje k zrušeniu aktov z 12. a 23. februára 2010, ktoré Komisia adresovala pánovi Cocchimu a pánovi Falcionemu, v rozsahu, v akom boli týmito aktmi späťvzaté návrhy predložené pánovi Cocchimu a pánovi Falcionemu, v ktorých bol uvedený výsledok dodatočných odpracovaných rokov, ktorý by vyplynul z prípadného prevodu ich dôchodkových práv.

4.

Pán Cocchi a pán Falcione znášajú vlastné trovy konania na tomto stupni a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii v súvislosti so vzájomným odvolaním. Komisia znáša vlastné trovy odvolacieho konania.

5.

Pán Cocchi a pán Falcione, ako aj Komisia znášajú vlastné trovy prvostupňového konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013.


Top