Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0250

Vec T-250/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chlorečnanom sodným v EHP — Pozmeňujúce rozhodnutie, ktorým sa skracuje zistená dĺžka účasti na karteli — Výpočet výšky pokuty — Premlčanie — Článok 25 nariadenia (ES) č. 1/2003“)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/28


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisia

(Vec T-250/12) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s chlorečnanom sodným v EHP - Pozmeňujúce rozhodnutie, ktorým sa skracuje zistená dĺžka účasti na karteli - Výpočet výšky pokuty - Premlčanie - Článok 25 nariadenia (ES) č. 1/2003“))

(2015/C 398/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, predtým Uralita, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: K. Struckmann, advokát, a G. Forwood, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne N. von Lingen, R. Sauer a J. Bourke, neskôr M. Sauer a J. Norris-Usher, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie článku 1 ods. 2 a článku 2 rozhodnutia Komisie C(2012) 1965 final z 27. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2008) 2626 v konečnom znení z 11. júna 2008, týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.695 – Chlorečnan sodný)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.


Top