Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0471

Vec C-471/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien – Rakúsko) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Zvláštne liečivá — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 13 ods. 1 — Dodatkové ochranné osvedčenie — Doba — Pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v Európskej únii“ — Zohľadnenie dátumu rozhodnutia o povolení alebo dátumu oznámenia tohto rozhodnutia)

OJ C 398, 30.11.2015, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/6


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien – Rakúsko) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt

(Vec C-471/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Duševné a priemyselné vlastníctvo - Zvláštne liečivá - Nariadenie (ES) č. 469/2009 - Článok 13 ods. 1 - Dodatkové ochranné osvedčenie - Doba - Pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v Európskej únii“ - Zohľadnenie dátumu rozhodnutia o povolení alebo dátumu oznámenia tohto rozhodnutia))

(2015/C 398/07)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Seattle Genetics Inc.

Žalovaný: Österreichisches Patentamt

Výrok rozsudku

1.

Článok 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v [Európskej únii]“ je stanovený podľa práva Únie.

2.

Článok 13 ods. 1 nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v [Únii]“ v zmysle tohto ustanovenia je dátum oznámenia rozhodnutia o povolení na uvedenie na trh tomu, komu je určené.


(1)  Ú. v. EÚ C 462, 22.12.2014.


Top