Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0390

Vec C-390/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trybunał Konstytucyjny (Poľsko) 20. júla 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

OJ C 346, 19.10.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 346/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trybunał Konstytucyjny (Poľsko) 20. júla 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Vec C-390/15)

(2015/C 346/06)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Trybunał Konstytucyjny (Ústavný súd)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Ombudsman)

Ďalší účastníci: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Prezident Sejmu Poľskej republiky), Prokurator Generalny (Generálny prokurátor)

Prejudiciálne otázky

1.

Je bod 6 prílohy III smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) v znení zmenenom a doplnenom smernicou Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty (2) neplatný, pretože v rámci legislatívneho konania nebola dodržaná podstatná formálna náležitosť konzultácie s Európskym parlamentom?

2.

Je článok 98 ods. 2 smernice 2006/112/ES uvedenej v prvej otázke v spojení s bodom 6 prílohy III tejto smernice neplatný, pretože v rozsahu, v akom vylučuje uplatnenie zníženej sadzby dane na knihy, ktoré sú vydávané v elektronickej podobe a na iné elektronické publikácie, je v rozpore so zásadou daňovej neutrality?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 116, s. 18.


Top