Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0316

Vec T-316/15: Žaloba podaná 11. júna 2015 – Poľská republika/Komisia

OJ C 294, 7.9.2015, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/75


Žaloba podaná 11. júna 2015 – Poľská republika/Komisia

(Vec T-316/15)

(2015/C 294/90)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie z 31. marca 2015 [oznámené pod číslom C (2015) 2230] týkajúce sa odmietnutia poskytnúť finančnú pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v prospech veľkého projektu „Vytvorenie inovatívnych služieb v centre spoločných služieb IBM vo Wroclavi“,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že Komisia nesprávne vykladala článok 3 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1080/2006 (1), keď zastávala názor, že investície na vytvorenie centier spoločných služieb a najmä na zamestnanie špecialistov z odvetvia informačných technológií vytvárajúcich inovatívne služby nie sú „produktívne investície, ktoré prispievajú k tvorbe a zabezpečeniu trvalo udržateľných pracovných miest“ v zmysle tohto ustanovenia a že v dôsledku toho nemôžu byť spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že Komisia nesprávne vykladala pravidlá pre priznanie spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, keď zastávala názor, že spolufinancovať možno len investície, ktoré majú „prelomový inovatívny potenciál“ a na nesprávnom posúdení projektu ako projektu, ktorý nie je v súlade s prioritnou osou IV Operačného programu „Inovatívna ekonomika“, vzhľadom na absenciu inovatívnej povahy.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom posúdení projektu, keď Komisia prijala záver o absencii odôvodnenia poskytnutia verejnej pomoci a na nesprávnom výklade pravidiel pre priznanie spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, keď Komisia zastávala názor, že vyplatenie dividend podľa postupov uvádzaných projektom je prekážkou prípustnosti spolufinancovania.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na skutočnosti, že Komisia porušila zásadu lojálnej spolupráce a článok 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, keď značne prekročila lehotu na preskúmanie projektu, pričom počas tohto preskúmania zmenila prístup pokiaľ ide o možnosť financovania investícií v odvetví služieb a nezohľadnila vysvetlenia poľských orgánov týkajúce sa inovatívnosti projektu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, s. 1).


Top