Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0338

Vec C-338/15 P: Odvolanie podané 7. júla 2015: Claire Staelen proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-217/11, Staelen/Európsky ombudsman

OJ C 294, 7.9.2015, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/43


Odvolanie podané 7. júla 2015: Claire Staelen proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-217/11, Staelen/Európsky ombudsman

(Vec C-338/15 P)

(2015/C 294/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Claire Staelen (v zastúpení: V. Olona, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európsky ombudsman

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok vydaný 29. apríla 2015 Všeobecným súdom vo veci T-217/11 (Staelen/Európsky ombudsman),

v dôsledku toho vyhovieť jej návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy vzniknutej kvôli voči nej smerovaným aktivitám, ktorú odhaduje na 50  000 eur,

rozhodnúť v súlade s návrhmi predloženými odvolateľkou v prvostupňovom konaní s výnimkou jej návrhu na náhradu majetkovej ujmy,

zaviazať ďalšieho účastníka konania na náhradu trov konania na obidvoch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Svoje odvolanie opiera odvolateľka o šesť dôvodov odvolania, ktorými namieta tak nesprávne právne posúdenie, ako aj skreslenie skutkových okolností.

Po prvé sa odvolateľka domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a skreslenia skutkových okolností, keď zamietol vyšetrovanie z vlastného podnetu ombudsmana. Všeobecný súd skreslil aj predmet sťažnosti.

Po druhé sa podľa nej Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nesprávne vyložil článok 228 ZFEÚ a rozhodnutie 94/262 (1), čím stratili potrebný účinok.

Po tretie odvolateľka tvrdí, že sa Všeobecný súd dopustil skreslenia skutkových okolností, pokiaľ ide o dobu trvania diskriminácie pri prijatí na zoznam vhodných uchádzačov.

Po štvrté tvrdí, že Všeobecný súd svojim určením, že ombudsman neporušil svoju povinnosť transparentnosti a náležitej starostlivosti, skreslil skutkové okolnosti a dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia.

Po piate tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne rozhodol o vylúčení uplatnenia rozhodnutia predsedu Európskeho parlamentu z 23. februára 2003 a kódexu dobrého úradného postupu.

Nakoniec tvrdí, že Všeobecný súd rozhodol nesprávne, že ombudsman nemusel preskúmať zničenie všetkých dokumentov výberového konania.


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienok upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, s. 15; Mim. vyd. 01/001 s. 283).


Top