Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0292

Vec C-292/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern (Nemecko) 16. júna 2015 – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

OJ C 294, 7.9.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern (Nemecko) 16. júna 2015 – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

(Vec C-292/15)

(2015/C 294/41)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vergabekammer Südbayern

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Hörmann Reisen GmbH

Odporcovia: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

Prejudiciálne otázky

1.

Uplatňujú sa pri verejnom obstarávaní podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 (1) v spojení so smernicou 2004/18/ES (2), resp. so smernicou 2014/24/EÚ (3) v zásade len ustanovenia týchto smerníc, takže sa neuplatnia ustanovenia nariadenia (ES) č. 1370/2007, ktoré sa od uvedených smerníc odlišujú?

2.

Riadi sa prípustnosť subdodávania pri verejnom obstarávaní podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v spojení so smernicou 2004/18/ES, resp. so smernicou 2014/24/EÚ výlučne pravidlami stanovenými Súdnym dvorom pre smernicu 2004/18/ES a úpravou článku 63 ods. 2 smernice 2004/24/EÚ, alebo môže verejný obstarávateľ odlišne od tejto úpravy pri takom verejnom obstarávaní podľa článku 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1370/2007 stanoviť pre uchádzačov percentuálny podiel služieb, ktoré poskytnú sami (vypočítaný na základe kilometrov podľa cestovného poriadku)?

3.

Má verejný obstarávateľ v prípade uplatniteľnosti článku 4 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1370/2007 na verejné obstarávanie podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v spojení so smernicou 2004/18/ES, resp. so smernicou 2014/24/EÚ, s prihliadnutím na odôvodnenie 19 nariadenia (ES) č. 1370/2007, pri stanovení podielu samostatného poskytovania služieb takú voľnosť, že ním požadovaný 70 %-ný podiel samostatného poskytovania služieb, vypočítaný verejným obstarávateľom na základe kilometrov podľa cestovného poriadku, môže byť opodstatnený?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, Ú. v. EÚ L 315, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, Ú. v. EÚ L 134, s. 114.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú. v. EÚ L 94, s. 65.


Top