Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0288

Vec C-288/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 15. júna 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS)/Hauptzollamt München

OJ C 294, 7.9.2015, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 15. júna 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS)/Hauptzollamt München

(Vec C-288/15)

(2015/C 294/39)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Medical Imaging Systems GmbH (MIS)

Žalovaný: Hauptzollamt München

Prejudiciálna otázka

Je na účely zatriedenia do podpoložky 6211 33 10 00 0 „Pracovné odevy“ kombinovanej nomenklatúry (1) rozhodujúci výlučne vonkajší vzhľad alebo účel použitia, alebo treba pri uplatnení všeobecného pravidla 3 písm. b) zohľadniť, ktoré komponenty dávajú tovaru jeho podstatný charakter?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmenené a doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 927/2012 z 9. októbra 2012, Ú. v. EÚ L 304, s. 1.


Top