Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0282

Vec C-282/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Braunschweig (Nemecko) 11. júna 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

OJ C 294, 7.9.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Braunschweig (Nemecko) 11. júna 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

(Vec C-282/15)

(2015/C 294/37)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Braunschweig

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 34, 35 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení s článkom 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje výrobu alebo spracovanie resp. uvedenie na trh potravinového doplnku s aminokyselinami (v tomto prípade: L-histidín), pokiaľ v tejto súvislosti za určitých ďalších skutkových podmienok nebude udelená časovo obmedzená výnimka, ktorá patrí do voľnej úvahy vnútroštátneho orgánu?

2.

Vyplýva zo systematiky článkov 14, 6, 7, 53 a 55 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, že vnútroštátny zákaz jednotlivých potravín alebo prísad možno vydať iba za tam uvedených podmienok, a odporuje tomu vnútroštátna právna úprava opísaná v bode 1/prvej prejudiciálnej otázke?

3.

Má sa článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (2) vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava opísaná v prvej prejudiciálnej otázke?


(1)  Ú. v. ES L 31, s. 1; Mim. vyd. 15/006, s. 463.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, s. 26.


Top