Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0264

Vec C-264/15 P: Odvolanie podané 2. júna 2015: Makro autoservicio mayorista SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. marca 2015 vo veci T-269/12, Makro autoservicio mayorista/Komisia

OJ C 294, 7.9.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/23


Odvolanie podané 2. júna 2015: Makro autoservicio mayorista SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. marca 2015 vo veci T-269/12, Makro autoservicio mayorista/Komisia

(Vec C-264/15 P)

(2015/C 294/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Makro autoservicio mayorista SA (v zastúpení: P. De Baere a P. Muñiz, lawyers)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Španielske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v celom rozsahu zrušil rozsudok, ktorý vydal Všeobecný súd vo veci T-269/12;

rozhodol, že odvolanie je prípustné;

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie o vecných odvolacích dôvodoch;

nariadil odporcovi, aby nahradil trovy tohto konania a konania pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto podanie podáva Vestel Iberia S.L. proti rozsudku z 12. marca 2015, vo veci T-269/12, Makro autoservicio mayorista SA/Komisia, ktorým Všeobecný súd zamietol ako neprípustný návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie COM(2010) 22 final z dôvodu, že rozhodnutie Komisie sa odvolateľky priamo netýka.

Odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keďže španielske orgány nedisponujú voľnou úvahou pokiaľ ide o výsledok pri preberaní rozhodnutia Komisie, a rozhodnutie Komisie sa preto odvolateľky priamo týka.

Presnejšie, odvolateľka uvádza nasledovné odvolacie dôvody:

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že vnútroštátne orgány pri preberaní napadnutého rozhodnutia disponujú mierou voľnej úvahy pokiaľ ide o odvolateľku.

Aj za predpokladu, že by vnútroštátne orgány disponovali mierou voľnej úvahy, quod non, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože samotná existencia voľnej úvahy nie je dostatočná na vylúčenie priamej dotknutosti.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávnej právnej kvalifikácie dôkazov, alebo sa podieľal na skreslení dôkazov.


Top