Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0334

Vec C-334/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – État belge/Nathalie De Fruytier (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia niektorých činností vo verejnom záujme od dane — Článok 13 A ods. 1 písm. b) a c) — Hospitalizácia a zdravotná starostlivosť — Úzko súvisiace plnenia — Činnosť prepravy ľudských orgánov a tkanív na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti — Samostatná zárobková činnosť — Nemocničné zariadenia a liečebné a diagnostické strediská — Zariadenia podobnej povahy)

OJ C 294, 7.9.2015, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/14


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – État belge/Nathalie De Fruytier

(Vec C-334/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Šiesta smernica o DPH - Oslobodenia niektorých činností vo verejnom záujme od dane - Článok 13 A ods. 1 písm. b) a c) - Hospitalizácia a zdravotná starostlivosť - Úzko súvisiace plnenia - Činnosť prepravy ľudských orgánov a tkanív na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti - Samostatná zárobková činnosť - Nemocničné zariadenia a liečebné a diagnostické strediská - Zariadenia podobnej povahy))

(2015/C 294/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: État belge

Žalovaná Nathalie De Fruytier

Výrok rozsudku

Článok 13 A ods. 1 písm. b) a c) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na činnosti prepravy ľudských orgánov a tkanív na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti vykonávané samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej služby sú v rámci zdravotného poistenia preplácané klinikám a laboratóriám. Predovšetkým takáto činnosť nemôže byť oslobodená od dane z pridanej hodnoty z titulu plnení úzko súvisiacich s lekárskymi plneniami, akými sú plnenia upravené v uvedenom článku 13 A ods. 1 písm. b), keďže samostatne zárobkovo činná osoba nemôže byť označená za „orgán podliehajúci verejnému právu“, ani spĺňať predpoklady „nemocnice“, „medicínskeho liečebného strediska“, „diagnostického strediska“ alebo iného „riadne uznaného zariadenia podobnej povahy“, ktoré vykonáva svoje činnosti za sociálnych podmienok porovnateľných s podmienkami aplikovateľnými na orgány podliehajúce verejnému právu.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.


Top