Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/241/03

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 241, 23.7.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 241/4


Nová národná strana obehových euromincí

(2015/C 241/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Slovensko.

Motív : 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra.

Vecný opis vzoru : Minca znázorňuje portrét Ľudovíta Štúra. Vpravo od portrétu rovnobežne s hranou vnútornej strany mince je vyrazený rok vydania „2015“ a vpravo od neho pozdĺž hrany názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“. Naľavo od portrétu rovnobežne s vnútornou hranou mince sú vyrazené dátumy Štúrovho narodenia a úmrtia „1815–1856“ a ešte viac vľavo pozdĺž hrany meno „ĽUDOVÍT ŠTÚR“. V pravej hornej časti motívu je značka Mincovne Kremnica pozostávajúca z iniciál „MK“ umiestnených medzi dvoma razidlami. V pravej dolnej časti sú štylizované písmená „IŘ“, čo sú iniciály autora návrhu Ivana Řeháka.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 1 000 000 mincí.

Dátum vydania : október 2015.


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top