Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0217

Vec T-217/15: Žaloba podaná 30. apríla 2015 – Fiesta Hotels & Resorts/ÚHVT – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

OJ C 205, 22.6.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/40


Žaloba podaná 30. apríla 2015 – Fiesta Hotels & Resorts/ÚHVT – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Vec T-217/15)

(2015/C 205/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španielsko) (v zastúpení: J. Devaureix, abogado)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovné prvky „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA“ – ochranná známka Spoločenstva č. 10 524 213.

Konanie pred ÚHVT: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. februára 2015 vo veci R 2391/2013-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil a ponechal bez účinkov rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. februára 2015,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


Top