Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0214

Vec T-214/15: Žaloba podaná 23. apríla 2015 – Novartis/ÚHVT – Meda (Zymara)

OJ C 205, 22.6.2015, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/40


Žaloba podaná 23. apríla 2015 – Novartis/ÚHVT – Meda (Zymara)

(Vec T-214/15)

(2015/C 205/53)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Novartis AG (Bazilej, Švajčiarsko) (v zastúpení: M. Douglas, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Meda AB (Solna, Švédsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „Zymara“ – prihláška č. 9 982 745.

Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. februára 2015 vo veci R 550/2014-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

odvolací senát nesprávne interpretoval tovary, ktoré sú „farmaceutickými prípravkami, najmä prípravkami na liečbu rakoviny“,

odvolací senát nesprávne založil svoje rozhodnutie na pravopisných pravidlách, ktoré neexistujú,

odvolací senát neprihliadol na tvrdenia predložené v súvislosti s porovnávaním označení, a preto nesprávne rozhodol, že označenia majú len nízky stupeň fonetickej podobnosti,

odvolací senát venoval v rámci vizuálneho porovnávania priveľkú pozornosť začiatkom slov.


Top