Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0183

Vec T-183/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Skype/ÚHVT – Sky a Sky IP International (SKYPE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYPE — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

OJ C 205, 22.6.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Skype/ÚHVT – Sky a Sky IP International (SKYPE)

(Vec T-183/13) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYPE - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2015/C 205/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Skype Ultd (Dublin, Írsko) (v zastúpení: pôvodne I. Fowler, solicitor; J. Schmitt, avocat; a J. Mellor, QC; neskôr A. Carboni a M. Browne, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: P. Bullock a N. Bambara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastníci v konaní pred Všeobecným súdom: Sky plc, predtým British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Spojené kráľovstvo); a Sky IP International Ltd (Isleworth) (v zastúpení: R. Guthrie, D. Rose, V. Baxter, solicitors, a T. Moody-Stuart, barrister, neskôr R. Guthrie, D. Rose, T. Moody-Stuart a J. Curry, solicitor)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. januára 2013 (vec R 2398/2010-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi British Sky Broadcasting Group plc a Sky IP International Ltd na jednej strane a Skype Ultd na strane druhej

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Skype Ultd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Sky plc a Sky IP International Ltd.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


Top