Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0227

Vec C-227/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 23. apríla 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP — Svetový trh s obrazovkami z tekutých kryštálov (LCD) — Určenie cien — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovenia pokút (2006) — Bod 13 — Stanovenie hodnoty predaja — Spoločný podnik — Zohľadnenie predaja materským spoločnostiam — Oznámenie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (2002) — Bod 23 písm. b) posledný odsek — Čiastočné oslobodenie od pokút — Dôkazy týkajúce sa skutočností, ktoré boli predtým Komisii neznáme)

OJ C 205, 22.6.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 23. apríla 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd/Európska komisia

(Vec C-227/14 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Kartely - Článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP - Svetový trh s obrazovkami z tekutých kryštálov (LCD) - Určenie cien - Pokuty - Usmernenia k metóde stanovenia pokút (2006) - Bod 13 - Stanovenie hodnoty predaja - Spoločný podnik - Zohľadnenie predaja materským spoločnostiam - Oznámenie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (2002) - Bod 23 písm. b) posledný odsek - Čiastočné oslobodenie od pokút - Dôkazy týkajúce sa skutočností, ktoré boli predtým Komisii neznáme))

(2015/C 205/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd (v zastúpení: A. Winckler a F.-C. Laprévote, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a P. Van Nuffel, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

LG Display Co. Ltd a LG Display Taiwan Co. Ltd sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 8.9.2014.


Top