Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0114

Vec C-114/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. apríla 2015 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica 77/388/EHS — Smernica 2006/112/ES — Článok 132 ods. 1 písm. a) a článok 135 ods. 1 písm. h) — Oslobodenia — Verejná poštová služba — Poštové známky — Smernica 97/67/ES)

OJ C 205, 22.6.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/11


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. apríla 2015 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo

(Vec C-114/14) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Daň z pridanej hodnoty - Šiesta smernica 77/388/EHS - Smernica 2006/112/ES - Článok 132 ods. 1 písm. a) a článok 135 ods. 1 písm. h) - Oslobodenia - Verejná poštová služba - Poštové známky - Smernica 97/67/ES))

(2015/C 205/14)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Enegren a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: U. Persson a A. Falk, splnomocnené zástupkyne)

Výrok rozsudku

1.

Švédske kráľovstvo si tým, že neoslobodilo od dane z pridanej hodnoty poskytovanie služieb a dodanie tovaru s nimi súvisiaceho, ktoré uskutočňuje verejná poštová služba, s výnimkou prepravy osôb a telekomunikačných služieb, ako aj dodanie poštových známok platných pre použitie v rámci poštových služieb na vnútroštátnom území, za ich nominálnu hodnotu, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 132 ods. 1 písm. a) a článku 135 ods. 1 písm. h) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

2.

Švédske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 135, 5.5.2014.


Top