Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0635

Vec C-635/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București – Rumunsko) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, predtým Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položka 1207 — Olejnaté semená — Položka 1209 — Semená na siatie — Položka 1212 — Semená slúžiace predovšetkým na konzumáciu pre ľudí, inde nešpecifikované ani nezahrnuté — Dovoz surových tekvicových semien v šupke pochádzajúcich z Číny)

OJ C 205, 22.6.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 205/7


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București – Rumunsko) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, predtým Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

(Vec C-635/13) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Položka 1207 - Olejnaté semená - Položka 1209 - Semená na siatie - Položka 1212 - Semená slúžiace predovšetkým na konzumáciu pre ľudí, inde nešpecifikované ani nezahrnuté - Dovoz surových tekvicových semien v šupke pochádzajúcich z Číny))

(2015/C 205/09)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul București

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SC ALKA CO SRL

Žalovaní: Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, predtým Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

Výrok rozsudku

Na účely colného zaradenia tekvicových semien dotknutých vo veci samej je úlohou vnútroštátneho súdu určiť, či slúžia bežne na extrahovanie jedlých alebo priemyselných olejov alebo tukov bez toho, aby sa na ne vzťahovali položky 1201 až 1206 kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, v znení vyplývajúcom z nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006 a z nariadenia Komisie (ES) č. 1214/2007 z 20. septembra 2007. Ak ide o takýto prípad, tieto semená majú byť zaradené do položky 1207 kombinovanej nomenklatúry z dôvodu ich povahy olejnatých semien, a to nezávisle na ich skutočnom použití na účely extrahovania jedlých alebo priemyselných olejov alebo tukov, na účely siatia alebo na účely konzumácie pre ľudí. V opačnom prípade tieto semená patria do položky 1209 kombinovanej nomenklatúry, ak ešte mali svoju schopnosť klíčivosti v čase ich dovozu, a to nezávisle na ich skutočnom použití na účely siatia alebo na účely konzumácie pre ľudí, alebo do položky 1212 kombinovanej nomenklatúry, ak už stratili svoju schopnosť klíčivosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 39, 8.2.2014.


Top