Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/186/03

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 186, 5.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 186/3


Nová národná strana obehových euromincí

(2015/C 186/03)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Rakúsko

Pamätný motív : 200 rokov Rakúskej národnej banky (Oesterreichische Nationalbank)

Vecný opis vzoru : Vzor znázorňuje postavy boha a bohyne rímskej mytológie, ktoré sú súčasťou vytesaného reliéfu nad vchodom do hlavnej budovy Rakúskej národnej banky (OeNB): vľavo sa nachádza Merkúr, posol bohov a boh obchodníkov a obchodu; vpravo Fortuna, bohyňa osudu a blahobytu, vyobrazená s rohom hojnosti. V pozadí od ľavého po pravý okraj vnútorného kruhu mince je zobrazená hlavná budova OeNB. Spodný okraj vnútorného kruhu lemuje ornamentálny pruh evokujúci červeno-bielo-červený vzor rakúskej štátnej vlajky, pričom zvislé šrafy symbolizujú červenú farbu podľa pravidiel heraldiky. Roky „1816“ a „2016“ vľavo od Merkúra odkazujú na rok založenia a dvestoročnicu OeNB. Pozdĺž okrajov zlatistého vnútorného kruhu sú umiestnené nápisy „Republik Österreich“ (Rakúska republika) a „200 Jahre Oesterreichische Nationalbank“ (200 rokov Rakúskej národnej banky).

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 16 miliónov

Dátum vydania : 2016


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top