Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/080/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7553 – PAI/Lion Adventure) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu Text s významom pre EHP

OJ C 80, 7.3.2015, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/26


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7553 – PAI/Lion Adventure)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 80/11)

1.

Komisii bolo 2. marca 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik PAI Partners SAS („PAI“, Francúzsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Lion Adventure Coöperatief U.A. („Lion Adventure“, Holandsko) inými prostriedkami.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

PAI je súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti súkromného kapitálu, ktorá riadi mnohé fondy, ktoré vlastnia spoločnosti pôsobiace v rozličných obchodných odvetviach a poskytuje týmto fondom poradenstvo,

Lion Adventure pôsobí v oblasti maloobchodného predaja športového vybavenia, oblečenia a obuvi a módy prostredníctvom svojich predajní „AS Adventure“, „Bever“, „Cotswold Outdoor“ a „North Face“ v Belgicku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7553 – PAI/Lion Adventure na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top