Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/080/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu Text s významom pre EHP

OJ C 80, 7.3.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 80/24


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 80/09)

1.

Komisii bolo 26. februára 2015 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podniky The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Spojené štáty americké) a Koala HoldCo, LLC [pridružený k podnikom TPG Global, LLC a TPG Special Situations Partners, LLC (spolu uvádzané ako „TPG“, Spojené štáty americké)] získajú spoločnú kontrolu nad podnikmi Acenden Ltd. („Acenden“, Spojené kráľovstvo) a AMS Decisions Advisers LLP („AMS“, Spojené kráľovstvo) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Blackstone: celosvetový správca alternatívnych aktív a poskytovateľ služieb finančného poradenstva,

—   TPG: celosvetová súkromná investičná spoločnosť. Súkromné investičné fondy TPG investujú do radu podnikov prostredníctvom akvizícií a reštrukturalizácie podnikov,

—   Acenden: poskytovateľ služieb riadenia a správy hypoték pre hypotekárnych veriteľov v Spojenom kráľovstve a Írsku,

—   AMS: poskytovateľ služieb riadenia hypoték pre hypotekárnych veriteľov v Spojenom kráľovstve.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec možno posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky možno zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top