Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0213(04)

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z  9. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) — Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 305/2011 majú prednosť pred akýmikoľvek protichodnými ustanoveniami v harmonizovaných normách Text s významom pre EHP

OJ C 54, 13.2.2015, p. 80–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 54/80


Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)

Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 305/2011 majú prednosť pred akýmikoľvek protichodnými ustanoveniami v harmonizovaných normách

(Text s významom pre EHP)

(2015/C 054/02)

ESO (1)

Odkaz na normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum začiatku platnosti normy ako harmonizovanej normy

Dátum skončenia koexistenčného obdobia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Kachle na kvapalné palivá s odparovacími horákmi a odťahovým hrdlom

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Osvetľovacie stožiare. Časť 4: Požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 5: Požiadavky na oceľové osvetľovacie stožiare

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 7: Požiadavky na osvetľovacie stožiare z polymérov vystužených vláknom

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-3:2001

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-4:1997

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 54-5:2000

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové hlásiče

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-10:2002

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2002

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč

 

1.10.2003

31.12.2005

CEN

EN 54-16:2008

Elektrická požiarna signalizácia. Komponenty pre zvukovú požiarnu signalizáciu. Časť 16: Ovládacie a indikačné zariadenie pre zvukovú signalizáciu

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Krátke izolačné okruhy

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Vstupné a výstupné zariadenia

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové detektory

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 21: Prenos poplachu a výstražné poruchové zariadenie

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery únikových ciest ovládané kľučkou alebo tlačidlom

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Kameninové potrubia pre drenáže a stoky. Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a spoje

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Kameninové potrubia pre drenáže a stoky. Časť 4: Požiadavky na priechody, spojky a pružné spoje

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Kameninové potrubia pre drenáže a stoky. Časť 5: Požiadavky na perforované rúry a tvarovky

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Kameninové potrubia pre drenáže a stoky. Časť 6: Požiadavky na súčasti šachiet a inšpekčných miestností

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Kameninové potrubia pre drenáže a stoky. Časť 7: Požiadavky na rúry a spoje rúr na pretláčanie

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Ručne ovládané guľové kohúty a kužeľové kohúty s uzavretým dnom na plynové inštalácie v budovách

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Cement do mált na murovanie a omietky. Časť 1: Zloženie, požiadavky a kritériá zhody

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynné palivá pre iné ako domáce použitie. Časť 1: Bezpečnosť

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 7: Kompaktné laminátové a HPL zložené dosky na vnútorné a vonkajšie steny a konečnú úpravu stropov

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:1995

Radiátory a konvektory. Časť 1: Technické parametre a požiadavky

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 442-1:1995/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 450-1:2012

Popolček do betónu. Časť 1: Definície, špecifikácie a kritériá zhody

 

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Stavebné vápno. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Betónové strešné škridly a tvarovky na pokrývanie striech a obklad stien. Požiadavky na výrobok

 

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012

Vláknocementové vlnovky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.8.2013

1.8.2013

CEN

EN 516:2006

Montované doplnky pre strechy. Vybavenie pre prístup na strechu. Chodníky, pojazdné plochy, schody

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Montované doplnky pre strechy. Strešné zaisťovacie háky

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Oceľové hadice z vinutého pásu do predpätého betónu. Terminológia, požiadavky, kontrola kvality

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Vlnitá asfaltová lepenka – Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 9: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Vláknocementové rúry pre stoky a kanalizačné potrubia. Časť 2: Vstupné šachty a revízne komory

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje pre kanalizačné potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Časť 2: Nástenné hydranty s plochými požiarnymi hadicami

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 1: Guma

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 681-2:2000

Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 2: Termoplastové elastoméry (obsahuje zmenu A1:2002)

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 3: Pórovité materiály z vulkanizovaného kaučuku (obsahuje zmenu A1: 2000)

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 4: Odlievané polyuretánové tesniace prvky (obsahuje zmenu A1:2002)

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia používané v potrubí a v príslušenstve na prepravu plynu a uhľovodíkových kvapalín

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-2:2011

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 2: Vápenno-pieskové murovacie prvky

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-3:2011

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: Betónové murovacie prvky (z hutného a ľahkého kameniva)

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-4:2011

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 4: Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-5:2011

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 5: Murovacie prvky z umelého kameňa

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-6:2011

Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 6: Murovacie prvky z prírodného kameňa

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 777-1:2009

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D, bezpečnosť

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E, bezpečnosť

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F, bezpečnosť

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynné palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H, bezpečnosť

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony, ťahadlá, závesy a konzoly

EN 845-1:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady

EN 845-2:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-3:2013

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny

EN 845-3:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 858-1:2002

Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Rúry, tvarovky, príslušenstvo z liatiny a ich spájanie pri odvodňovaní budov. Požiadavky, skúšobné metódy a zabezpečenie kvality

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 3: Prísady do mált na murovanie. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie

 

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 4: Prísady do injektážnej malty na predpínaciu výstuž. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 5: Prísady do striekaného betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spájanie pre plynové potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom

 

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2010

Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010

Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie

 

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 1013:2012

Profilované plastové dosky prepúšťajúce svetlo pre jednoplášťové strechy na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2013

1.9.2014

CEN

EN 1020:2009

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Sklo v stavebníctve. Zrkadlá z floatového skla postriebrené na vnútorné použitie. Časť 2: Hodnotenie zhody, výrobková norma

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Hodnotenie zhody

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Meď a zliatiny medi. Bezšvové, okrúhle medené rúry na vodu a plyn v zdravotníckych a ohrievacích zariadeniach

 

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov

 

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných oceľových rúr pozinkovaných ponorením s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 1: Požiadavky, skúšanie, operatívne riadenie kvality

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných rúr z nehrdzavejúcej ocele s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 1: Požiadavky, skúšanie, operatívne riadenie kvality

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery únikových ciest ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Stavebné kovanie. Riadené dverové zatváracie zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1155:1997

Stavebné kovanie. Elektricky ovládané zariadenia nastavujúce otvorenie otočných dverí. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 1158:1997

Stavebné kovanie. Zariadenia na koordináciu zatvárania dverí. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Betónové prefabrikáty. Dutinové dosky

 

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody (Konsolidovaný text)

 

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Keramické strešné krytiny a tvarovky. Definície a špecifikácie výrobkov

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá

 

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 6: Kyvné ložiská

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE

 

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Ložiská v stavebníctve. Časť 8: Vedené ložiská a pevné ložiská

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Dosky z prírodného kameňa na vonkajšie dlažby. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Dlažbové tehly. Požiadavky a skúšobné metódy

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 1423:2012

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi

 

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 1: Komínové vložky na suchú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 2: Komínové vložky na mokrú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2004

Výrobky z prírodného kameňa. Obkladové dosky. Požiadavky

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 1504-2:2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na povrchovú ochranu betónu

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Statiku ovplyvňujúca a statiku neovplyvňujúca oprava

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Výrobky a systémy na opravu a ochranu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, manažérstvo kvality a vyhodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné spoje

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Výrobky a systémy na opravu a ochranu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, manažérstvo kvality a posudzovanie zhody. Časť 5: Cementová injektáž

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 6: Kotvenie vystužujúcich oceľových tyčí

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Prefabrikované vystužené dielce z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva s nosnou alebo nenosnou výstužou

 

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Sklo v stavebníctve. Špeciálne základné výrobky. Časť 1-2: Bórokremičité sklá. Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Sklo v stavebníctve. Špeciálne základné výrobky. Časť 2-2: Keramické sklá. Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Komíny. Pálené/keramické tvarovky pre jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Odlučovače tukov. Časť 1: Základné požiadavky na konštrukciu, funkčnosť a skúšanie, označovanie a riadenie kvality

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody

 

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Montované doplnky pre strechy. Bodové plastové svetlíky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Rúry a tvarovky z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Stavebné kovanie. Jednoosové dverové a okenné závesy. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Nehrdzavejúce ocele. Časť 4: Technické dodacie podmienky na plechy/hrubé plechy a pásy z nehrdzavejúcich ocelí na konštrukčné účely

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Nehrdzavejúce ocele. Časť 5: Technické dodacie podmienky na tyče, prúty, drôty, profily a lesklé výrobky z nehrdzavejúcich ocelí na stavebné účely

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za tepla. Časť 1: Technické dodacie podmienky

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za studena – Časť 1: Technické dodacie podmienky

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Nelegované oceľové rúry a tvarovky na dopravu kvapalín vrátane vody na osobnú spotrebu. Technické dodacie podmienky

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Nelegované oceľové rúry vhodné na zváranie a rezanie závitov. Technické dodacie podmienky (Konsolidovaný text)

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Spoje na spájanie oceľových rúr a tvaroviek na dopravu vody a iných vodných kvapalín

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Zvárané nehrdzavejúce oceľové rúry na dopravu kvapalín vrátane vody na osobnú spotrebu. Technické dodacie podmienky

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Oceľové odliatky na konštrukčné použitie

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Ocele na kalenie a popúšťanie na stavebné účely – Technické dodacie podmienky

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie.

 

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálnych splaškov

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 3: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov na obmedzené použitie

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 4: Spätné klapky na odpadové vody bez fekálnych splaškov a s obsahom fekálnych splaškov

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice. Požiadavky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Obkladové a dlažbové dosky z prírodného stavebného kameňa

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stabilné hasiace zariadenia.Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich spúšťače |

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO|idx (2)|

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na konektory

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 9: Požiadavky a skúšobné metódy na špeciálne požiarne hlásiče

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické vážiace zariadenia

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na poplachové zariadenia

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 1: Požiadavky na dymové zábrany

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia

 

1.4.2004

1.4.2005

 

EN 12101-3:2002/AC:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 6:

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 7: Úseky potrubí na odvod splodín horenia

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 8: Klapky na reguláciu odvodu splodín horenia

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 10: Špecifikácia na dodávky energie.

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Stavebné kovanie. Zámky a uzávery. Mechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 12259-2:1999

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 12259-3:2000

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Stabilné hasiace zariadenia. Prvky sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Indikátory prietoku vody

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Nátery. Špecifikácie

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Kalové zákryty. Špecifikácie prekladom

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 2: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na nadzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu a vonkajšie obklady. Časť 1: Špecifikácia výrobku

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Sklo v stavebníctve. Chemicky spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Výstražné bezpečnostné svetlá

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Zavzdušňovacie ventily na kanalizácii vo vnútri budov. Požiadavky, skúšobné metódy a hodnotenie zhody

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa

 

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 1: Prefabrikované septiky

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Malé čiastiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 3: Balené a/alebo na mieste montované čiastiarne splaškových odpadových vôd.

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 4: Septiky budované na mieste z prefabrikovaných prvkov

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Malé čiastiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 6: Prefabrikované čistiace prvky používané na odtok zo septikov

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 7: Prefabrikované jednotky na terciálne čistenie

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2008+A1:2013

Prefabrikované vystužené stavebné dielce z autoklávovaného pórobetónu

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Kamenivo do betónu

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Betónové prefabrikáty – Podlahové dielce pre poľnohospodárske stavby pre hospodárske zvieratá

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitárne zariadenia. Špecifikácia na vírivé vane

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Betónové prefabrikáty. Základové pilóty

 

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Samostatné bytové kotly na tuhé palivo s menovitým tepelným výkonom do 50 kW. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Spotrebiče na varenie pre domácnosť na tuhé palivá. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12839:2012

Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty

 

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Betónové prefabrikáty. Stožiare

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Sadrové tvárnice. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Sadrové lepidlá na sadrové tvárnice. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenty na farbenie stavebných materiálov na báze cementu a/alebo vápna. Špecifikácie a skúšobné metódy

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Pevné zvislé dopravné značky. Časť 1: Pevné značky

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Pevné zvislé dopravné značky. Časť 2: Podsvietené dopravné stĺpiky

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Pevné zvislé dopravné značky. Časť 3: Vodiace stĺpiky a reflektory

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Montované príslušenstvo na strechy. Pevne uchytené strešné rebríky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené borokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Ľahké kamenivo. Časť 1: Ľahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Ľahké kamenivo. Časť 2: Ľahké kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery a do nestmelených a stmelených vrstiev

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí (Konsolodovaný text)

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Komíny. Komínové systémy s pálenými (keramickými) komínovými vložkami. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy vo vlhkom prostredí (Konsolidovaný text)

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Komíny. Komínové systémy s hlinenými/keramickými komínovými vložkami. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy pre systém komínových vložiek

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Komíny. Pálené keramické prvky vonkajšieho plášťa komínového systému. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Samostatne stojace priemyselné komíny. Časť 5: Materiály na murované komínové zložky. Špecifikácie výrobkov

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednoplášťových oceľových komínoch a oceľových komínových vložkách

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Asfaltové zmesi. Materiálové specifikácie. Časť 1: Asfaltový betón

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Asfaltové zmesi. Materiálové specifikácie. Časť 2: Asfaltový betón pre veľmi tenké vrstvy

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Asfaltové zmesi. Materiálové špecifikácie. Časť 3: Asfaltová zmes s mäkkým asfaltom

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Asfaltové zmesi. Materiálové špecifikácie. Časť 4: Vtláčané vrstvy

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Asfaltové zmesi. Materiálové špecifikácie. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Asfaltové zmesi. Materiálové špecifikácie. Časť 6: Liaty asfalt

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Asfaltové vrstvy. Materiálové špecifikácie. Časť 7: Asfaltový betón drenážny

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Kamenivo do malty

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13163:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného (penového) polystyrénu (EPS). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13164:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovaného polystyrénu (XPS). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13165:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PUR). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13166:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13167:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13168:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z drevitej vlny (WW). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13169:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného perlitu (EPB). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13170:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného korku (ICB). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13171:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z drevitých vlákien (WF). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13224:2011

Betónové prefabrikáty. Rebrové stropné prvky

 

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Betónové prefabrikáty. Tyčové prvky

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Vstavané spotrebiče na vykurovanie a kozubové vložky na tuhé palivá. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13240:2001

Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez požiadaviek na odolnosť proti ohňu a dymu

 

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 2: PVC-U a PVC-UE profily na konečnú úpravu vnútorných a vonkajších stien a podhľadov

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov vozoviek)

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13249:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 13250:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe železníc

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13250:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13251:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v zemných stavbách, základoch a podperných konštrukciách

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13251:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13252:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v odvodňovacích systémoch

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13252:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13253:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbách na ochranu proti erózii (ochrana pobrežia, vystužovanie brehov)

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13253:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13254:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe nádrží a hrádzí

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13254:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13254:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13255:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe kanálov

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13255:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13255:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13256:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe tunelov a v podzemných stavbách

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13256:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13256:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13257:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri likvidácii tuhých odpadov

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13257:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13257:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Kremičitý úlet do betónu. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2000

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri projektoch na zadržiavanie kvapalných odpadov

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13265:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13265:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13279-1:2008

Sadrové spojivá a sadrové malty. Časť 1: Definície a požiadavky

 

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlo tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Kuchynské drezy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Termoplastové stabilné nádrže na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou. Nádrže vyfukované z polyetylénu, rotačne formovaného polyetylénu a polyamidu 6 získaného aniónovou polymerizáciou. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na používanie pri stavbe kanálov

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13407:2006

Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Kamenivo na koľajové lôžko

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Spojivá, kompozitné spojivá a priemyselne vyrábané zmesi na podlahové potery zo síranu vápenatého. Časť 1: Definície a požiadavky

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Zváracie elektródy. Všeobecná výrobková norma na zváracie materiály a tavivá na tavné zváranie kovových materiálov

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie ako zábran proti kvapalinám pri stavbe tunelov a podzemných stavieb

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované pri stavbe skládok na zneškodňovanie tuhého odpadu a skladovanie nebezpečných tuhých materiálov

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Vonkajšie clony. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 1: Požiadavky

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Ochranné zariadenia proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné ropné palivá

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Kovové nosné podklady a ochranné profily omietky. Časť 1: Vnútorné omietky

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Kovové nosné podklady a ochranné profily omietky. Časť 2: Vonkajšie omietky

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Okenice. Požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Betónové prefabrikáty. Špeciálne strešné prvky

 

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Betónové prefabrikáty. Stropné dosky pre filigránové stropy

 

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Terazzové dlaždice. Časť 1: Terazzové dlaždice na vnútorné použitie

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

CEN

EN 13748-2:2004

Terazzové dlaždice. Časť 2: Terazzové dlaždice na vonkajšie použitie

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónových asfaltových emulzií

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti a požiadavky

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Výrobky zo sadry vystuženej vláknom. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Závesné steny. Norma na výrobky

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Cementobetónové vozovky. Časť 3: Požiadavky na klzné tŕne pre cementobetónové vozovky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Prefabrikované sadrokartónové dosky s jadrom z ľahčenej lepenky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Asfalty a asfaltové spojivá – Požiadavky na tvrdé cestné asfalty

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Kompozitné panely zo sadrokartónových dosiek na tepelnú a zvukovú izoláciu. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

 

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Škárovacie materiály na sadrokartónové dosky

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2004

Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2005

1.7.2007

 

EN 13964:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13967:2012

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Ohybné hydroizolačné pásy. Asfaltové membrány (fólie) odolné proti vlhkosti. Definície a charakteristiky

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Ohybné hydroizolačné pásy. Asfaltové vrstvy prepúšťajúce vodnú paru (mikroventilačné vrstvy). Definície a charakteristiky

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Betónové prefabrikáty. Garáže. Časť 1: Požiadavky na železobetónové garáže monolitické alebo z veľkoplošných panelov

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004

Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, preukazovanie zhody a označovanie

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14016-1:2004

Spojivá na potery z horečnatej maltoviny. Kaustická magnézia a chlorid horečnatý. Časť 1: Definície a požiadavky

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2003

Stropné sálavé panely s prietokom vody s teplotou do 120 oC. Časť 1: Technické špecifikácie a požiadavky

 

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 14041:2004

Pružné textilné a laminátové dlážkoviny. Požiadavky zohľadňujúce ochranu zdravia, bezpečnosť a úsporu energie

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

Splachovacie nádrže pre záchodové a pisoárové misy

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Tepelnoizolačné materiály a výrobky. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) tvarované na stavbe. Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre sypké plnivo pred použitím

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Drevené konštrukcie. Lepené lamelové drevo a lepené rastlé drevo. Požiadavky

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Drevené konštrukcie. Konštrukčné drevo s pravouhlým prierezom triedené podľa pevnosti. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Sklo v stavebníctve. Základné výrobky z alkalicko-kremičitého skla. Časť 2: Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Sklo v stavebníctve. Tavené tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Tesniace zálievky a prostriedky. Časť 1: Špecifikácie pre prostriedky aplikované za horúca

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Tesniace vložky a zálievkové hmoty škár. Časť 2: Špecifikácia zálievkových hmôt spracovateľných za studena

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 3: Špecifikácie pre upravené zálievkové hmoty

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Sadrokartónové dosky s ďalšou úpravou. Definície, požiadavky, skúšobné metódy

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Duté hranové lišty zo sadrokartónu. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2004

Cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody špeciálnych cementov s veľmi nízkym hydratačným teplom

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 14229:2010

Konštrukčné drevo. Drevené stĺpy pre nadzemné vedenia

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Sadrové prvky pre zavesené podhľady. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Drevené konštrukcie. Požiadavky na prefabrikované konštrukčné prvky spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi

 

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Sanitárne zariadenia. Verejné nádrže na umývanie

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z pružnej elastomérovej peny (FEF). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané vápennosilikátové výrobky (CS). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej peny (PIR). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselné výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z polyetylénovej peny (PEF). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia

 

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Tepelnoizolačné materiály a výrobky. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Tepelnoizolačné materiály a výrobky. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Sklo v stavebníctve. Tepelnetvrdené alkalické hlinito-kremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Podzemné požiarne hydranty

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Drevené podlahoviny. Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie

EN 14342:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiadaviek na odolnosť voči prenikaniu ohňa a dymu

 

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Kovové lišty a spojovacie profily na použitie so sadrokartónom. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Drevené konštrukcie. Vrstvené stavebné rezivo (LVL)

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Nadzemné požiarne hydranty

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Špecifikácie

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Pevné rebríky do vstupných šácht

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2005

Vysokopevné konštrukčné skrutkové spoje s predpätím. Časť 1: Všeobecné požiadavky

 

1.1.2006

1.10.2007

CEN

EN 14411:2012

Keramické obkladové prvky. Definície, klasifikácia, vlastnosti a označovanie

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Sprchové zásteny. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2005

Komíny. Komínové systémy s plastovými komínovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy.

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14496:2005

Sadrové lepidlá na tepelné a zvukovoizolačné kompozitné panely a sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Vane pre domácnosti

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Sprchovacie vaničky pre domácnosti

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bidety. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Drevené konštrukcie. Spojovacie súčiastky. Požiadavky

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Spojovacie prostriedky pre sadrokartónové systémy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Drevené konštrukcie. Spojovacie súčiastky kolíkového typu. Požiadavky

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Dymové poplašné zariadenia

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Hlinitanový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Lepidlá na beztlakové termoplastové rúrové systémy

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Sanitárne zariadenia. Umývadlá. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy.

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolačné asfaltované pásy na betónové mostovky a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Definície a vlastnosti

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Napínané podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Strešné krytiny a obvodové plášte z nenosných plechov a pásov. Špecifikácia výrobku a požiadavky

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Celoplošne podopierané plechy a pásy na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Vykurovanie bytových priestorov spotrebičmi na spaľovanie drevených peletiek. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Bezpečnostné vlnovcové kovové hadice na pripojenie domácich spotrebičov používajúcich plynné palivá

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Lepidlá na termoplastové potrubné systémy na tekutiny pod tlakom. Špecifikácie

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Betónové prefabrikáty. Schody

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Betónové prefabrikáty. Skriňové priepusty

 

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Stavebné kovanie. Zámky a uzávery. Elektromechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Vlákna v betóne. Časť 1: Oceľové vlákna. Definície, špecifikácie a zhoda

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Vlákna v betóne. Časť 2: Polymérové vlákna. Definície, špecifikácie a zhoda

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky. Požiadavky, skúšobné metódy, hodnotenie zhody, klasifikácia a opis

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Povrchy pre športové areály. Vnútorné povrchy pre viacšportové použitie. Špecifikácia

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14909:2012

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy proti vlhkosti. Definície a vlastnosti

 

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva. Vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Ľahké výplňové a tepelnoizolačné výrobky pre inžinierske stavby. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Tepelnoizolačné a ľahké výplňové výrobky pre inžinierske stavby. Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Strešné krytiny. Líniové plastové svetlíky. Rozdelenie, požiadavky a skúšobné metódy

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Výrobky na pokrytie strechy pre nespojitú pokládku a výrobky na obklad stien. Tuhé podklady pre nespojitú strešnú krytinu. Definície a charakteristiky

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové vrstvy proti vlhkosti. Definície a charakteristiky

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiály samostaných prívodov vzduchu na spaľovanie pre spotrebiče nezávislé na prívode vzduchu z miestnosti. Časť 1: Vertikálne vzduchospalinové ukončenia komínov pre spotrebiče typu C6

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Komíny a prívody vzduchu na spaľovanie pre spotrebiče nezávislé od prívodu vzduchu z miestnosti. Požiadavky a skúšobné metódy – Časť 2: Spaľovanie a prívod vzduchu pre samostatné spotrebiče.

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Betónové prefabrikáty. Základové dielce

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Betónové prefabrikáty. Stenové dielce

 

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Betónové prefabrikáty. Skladané stropy z nosníkov a stropných vložiek. Časť 1: Nosníky

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 2: Betónové vložky

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 3: Keramické vložky

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 4: Polystyrénové vložky

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 5: Vložky z ľahkého kameniva

EN 15037-5:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Konštrukčné skrutkové spojenia bez predpätia. Časť 1: Základné požiadavky

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Betónové prefabrikáty. Mostné dielce

 

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Zostavy bezpečnostných ventilov a kovových hadíc určené na pripojenie domácich spotrebičov na plynné palivá

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na nosné konštrukcie. technické dodacie podmienky

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekoratívne obklady stien. Výrobky vo forme zvitkov a panelov

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Protiseizmické zariadenia

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónu, mált a zálievok. Časť 1: Definície, požiadavky a kritéria zhody

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Spotrebiče pomaly uvoľňujúce teplo spaľujúce tuhé palivo. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Betónové prefabrikáty. Prvky oporných múrov

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2007

Konštrukčné lepidlá na všeobecné účely. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 15275:2007

Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb

 

1.4.2010

1.4.2011

 

EN 15275:2007/AC:2010

 

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Vystužené sadrové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Sadrové dosky vystužené rohožou (Konsolidovný text)

 

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Vystužené sadrové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Sadrové vystužené dosky

 

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Konglomerovaný kameň. Štandardné dlaždice na podlahy a schodištia (vnútorné a vonkajšie)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Konglomerovaný kameň. Dosky a dlaždice na obklady stien (vnútorné a vonkajšie)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hydraulické spojivo pre nenosné konštrukcie. Definície, požiadavky a kritériá zhody (Konsolidovaný text)

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Charakteristiky požadované na použitie na vozovky a asflatové povrchy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Geosyntetické zábrany. Charakteristiky požadované v dopravnej infraštruktúre

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Konštrukčné drevo s klinovým spojom. Požiadavky na vlastnosti a minimálne výrobné požiadavky

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Betónové prefabrikáty. Dielce na stratené debnenie zo štiepkobetónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV). Špecifikácia

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Vetranie budov. Dymove hradidlo

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 2: Tesniace tmely na zasklievanie

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 3: Tesniace tmely na sanitárne spoje

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 4: Tesniace tmely na komunikácie pre chodcov

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15682-2:2013

Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené kremičité bezpečnostné sklo z alkalických zemín. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité profilované bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Ľahké výplňové a tepelnoizolačné výrobky pre inžinierske stavby (CEA). Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010

Trosko-síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

 

1.11.2010

1.11.2011

CEN

EN 15814:2011+A1:2012

Náterové látky zahustené polymérom modifikovaným asfaltom na izolácie proti vode. Definície a požiadavky

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15821:2010

Multispaľovacie saunové pece na tuhé palivo. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Technické požiadavky pre vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16069:2012

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z polyetylénovej peny (PEF). Špecifikácia

 

1.9.2013

1.9.2014

CEN

EN 16153:2013

Svetlopriepustné ploché viacvrstvové polykarbonátové (PC) dosky na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy

 

1.1.2014

1.1.2015

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych normalizačných organizácií alebo od národných normalizačných orgánov. Ich zoznam je uvedený v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 (2).

Európske normalizačné organizácie prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné normalizačné orgány potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Odkazy na korigendá „.../AC:YYYY“ se uverejňujú len na informačné účely. Korigendom sa z textu normy odstraňujú preklepy, gramatické a podobné chyby, pričom korigendum sa môže vzťahovat na jednu alebo viac jazykových verzií (anglickú, francúzsku a/alebo nemeckú) normy prijatej európskou normalizačnou organizáciou.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európska normalizačná organizácia:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 316, 14.11.2012, s. 12.


Top