Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014FN0099

Vec F-99/14: Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

OJ C 448, 15.12.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/40


Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

(Vec F-99/14)

(2014/C 448/51)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Čiastočné zrušenie dvoch oznámení zamestnancom Rady v rozsahu, v akom spájajú nárok na náhradu cestovných výdavkov z miesta výkonu práce na miesto pôvodu a na čas na cestu s nárokom na príspevok na expatriáciu a na príspevok na zahraničné bydlisko, a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť žalovanej náhradu škody za údajne spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť na základe článku 270 ZFEÚ rozhodnutie obsiahnuté v Oznámení zamestnancom 13/14 (rozhodnutie č. 2/2014) z 9. januára 2014, ktoré zmenilo a doplnilo pravidlá vzťahujúce sa na čas na cestu v nadväznosti na to, že od 1. januára 2014 je účinné ustanovenie článku 7 prílohy V Služobného poriadku, ako aj Oznámenie zamestnancom 9/12 (rozhodnutie č. 12/2014), ktoré zmenilo a doplnilo pravidlá cestovných výdavkov v nadväznosti na to, že od 1. januára 2014 je účinné ustanovenie článku 8 prílohy VII Služobného poriadku, pričom tieto ustanovenia boli zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, uverejneným v Úradnom vestníku EÚ L 287 z 29.10.2013. Návrh na zrušenie je obmedzený na časť týchto oznámení zamestnancom, ktorá spája nárok na náhradu cestovných výdavkov a na čas na cestu s nárokom na príspevok na expatriáciu alebo na príspevok na zahraničné bydlisko, a na článok 6 Oznámenia zamestnancom 9/14, ktorý zavádza nové kritériá stanovenia miesta pôvodu,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni sumu 1 69  051,96 eura ako náhradu spôsobenej majetkovej ujmy a sumu 40  000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody a úroky z omeškania a kompenzačné úroky v sadzbe 6,75 eura za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu,

uložiť Rade povinnosť nahradiť trovy konania.


Top