Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0719

Vec T-719/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Tri Ocean Energy/Rada

OJ C 448, 15.12.2014, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/34


Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Tri Ocean Energy/Rada

(Vec T-719/14)

(2014/C 448/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tri Ocean Energy (Káhira, Egypt) (v zastúpení: P. Saini, QC, B. Kennelly, barrister, a N. Sheikh, solicitor)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/678/SZBP z 26. septembra 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) č. 1013/2014 z 26. septembra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada nesplnila kritérium na zaradenie do zoznamu, konkrétne, že dotknutá osoba bola „zodpovedná za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii“ alebo osoba „ktorá má prospech z režimu alebo ho podporuje“, alebo osoba spojená s takou osobou. Rade sa nepodarilo dokázať, že dôvody uvádzané voči dotknutému subjektu boli riadne podložené.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada porušila práva žalobkyne na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Žalobkyni neboli v žiadnom štádiu poskytnuté „závažné a dôveryhodné dôkazy“ alebo „konkrétne dôkazy a informácie“ na podporu veci, ktoré by odôvodňovali reštriktívne opatrenia voči žalobkyni, ako to vyžaduje judikatúra Všeobecného súdu.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada neposkytla žalobkyni dostatočné dôvody na jej zaradenie do zoznamu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada vážne porušila základné práva žalobkyne na majetok a dobré meno. Reštriktívne opatrenia boli uložené bez náležitých záruk, ktoré by umožnili žalobkyni účinne predložiť svoju vec Rade. Rada nepreukázala, že obzvlášť závažný zásah do majetkových práv žalobkyne je dôvodný a primeraný. Zásah do práv žalobkyne presahuje finančné dôsledky a taktiež mal za následok poškodenie jej dobrého mena.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia. V rozpore s jediným dôvodom na jej zahrnutie do zoznamu, neexistujú žiadne dostupné informácie alebo dôkazy o tom, že žalobkyňa skutočne „podporila režim v Sýrii“ a že z neho mala prospech. Rada taktiež nesprávne označila žalobkyňu ako „Tri Ocean Trading tiež známa ako Tri-Ocean Energy“ naznačujúc, že tieto dve právnické osoby sú rovnaké. Žalobkyňa je samostatná spoločnosť, odlišná od Tri Ocean Trading.


Top