Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0699

Vec T-699/14: Žaloba podaná 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisia

OJ C 448, 15.12.2014, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/29


Žaloba podaná 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisia

(Vec T-699/14)

(2014/C 448/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Vidal a A. Penny, solicitors a B. Kennelly, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 15. júla 2014 vo veci AT.39899 – Poskytovanie licencií na práva duševného vlastníctva v súvislosti so zberateľskými predmetmi týkajúcimi sa futbalu, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne, že množstvo vnútroštátnych riadiacich orgánov futbalu a hráčskych združení spoločne s Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol a Deutscher Fußball-Bund porušili články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov, ktoré žalobkyňa vynaložila v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalovaná závažným spôsobom porušila procesné práva žalobkyne a ako taká vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že rozhodnutie žalovanej vychádza z nesprávneho skutkového stavu a je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, a že žalovaná ako taká vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia a/alebo nesprávneho posúdenia skutkového stavu.


Top