Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0362

Vec T-362/10: Rozsudok Všeobecného súdu z  5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisia ( „Štátna pomoc — Pomoc na rozmiestnenie širokopásmových sietí nasledujúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia — Aktívna legitimácia — Procesné práva dotknutých osôb — Čiastočná neprípustnosť — Neexistencia pochybností odôvodňujúcich začatie konania vo veci formálneho zisťovania“ )

OJ C 448, 15.12.2014, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisia

(Vec T-362/10) (1)

((„Štátna pomoc - Pomoc na rozmiestnenie širokopásmových sietí nasledujúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ - Žaloba o neplatnosť - Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia - Aktívna legitimácia - Procesné práva dotknutých osôb - Čiastočná neprípustnosť - Neexistencia pochybností odôvodňujúcich začatie konania vo veci formálneho zisťovania“))

(2014/C 448/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: H. Mercer, QC)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a L. Armati, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Poľská republika (v zastúpení: pôvodne M. Szpunar a B. Majczyna, neskôr B. Majczyna, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne S. Behzadi-Spencer a L. Seeboruth, neskôr L. Seeboruth, J. Beeko a L. Christie, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne K. Bacon, neskôr S. Lee, barristers) a British Telecommunications plc (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: pôvodne M. Nissen a J. Gutiérrez Gisbert, neskôr M. Nissen a G. van de Walle de Ghelcke a napokon G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, advokáti, a J. Holmes, barrister)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K (2010) 3204 z 12. mája 2010, ktorým bola pomoc „Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband“ poskytnutá z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na podporu rozmiestnenia širokopásmových sietí budúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly vyhlásená za zlučiteľnú s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ (štátna pomoc N 461/2009 – Spojené kráľovstvo)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Vtesse Networks Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Európska komisia a British Telecommunications plc.

3.

Poľská republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 23.10.2010.


Top