Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0465

Vec C-465/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 9. októbra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland a H. Rothwangl

OJ C 448, 15.12.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 9. októbra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland a H. Rothwangl

(Vec C-465/14)

(2014/C 448/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Odporcovia: F. Wieland a H. Rothwangl

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 a článok 94 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) č. 1408/71 (1) vykladať v tom zmysle, že bývalému námorníkovi, ktorý bol členom posádky námornej lode s domovským prístavom v členskom štáte, nemal bydlisko na pevnine a nebol štátnym príslušníkom členského štátu, nemožno po pristúpení štátu, ktorého bol štátnym príslušníkom, k Únii (resp. k právnemu predchodcovi Únie) alebo po tom, ako nariadenie (EHS) č. 1408/71 nadobudlo účinnosť pre tento štát, (čiastočne) odoprieť nárok na starobný dôchodok iba preto, lebo uvedený bývalý námorník v čase (požadovaného) poistenia nebol štátnym príslušníkom (prvého uvedeného) členského štátu?

2.

Má sa článok 18 ZFEÚ a článok 45 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že bránia takej úprave členského štátu, podľa ktorej je námorník, ktorý bol členom posádky námornej lode s domovským prístavom v tomto členskom štáte, nemal bydlisko na pevnine a nebol štátnym príslušníkom členského štátu, vylúčený z účasti na dôchodkovom poistení, hoci podľa tejto úpravy sa za poistenca považuje námorník, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu, kde má námorná loď svoj domovský prístav, a inak sa nachádza v rovnakej situácii, keď štát, ktorého štátnym príslušníkom je prvý uvedený námorník, medzičasom – v čase stanovenia dôchodku – pristúpil k Únii (k jej právnemu predchodcovi) alebo keď nariadenie (EHS) č. 1408/71 medzitým nadobudlo účinnosť pre tento štát?

3.

Má sa na prvú a druhú otázku odpovedať rovnako v prípade (bývalého) námorníka, ktorý bol v čase výkonu svojich činností štátny príslušník členského štátu, ktorý neskôr pristúpil k Únii (k jej právnemu predchodcovi), ale v čase pristúpenia alebo nadobudnutia účinnosti nariadenia (EHS) č. 1408/71 pre uvedený štát a v čase uplatnenia svojho nároku na starobný dôchodok nebol štátny príslušník členského štátu, na ktorého sa však posledné uvedené nariadenie podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 859/2003 (2) napriek tomu uplatní?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 859/2003 zo 14. mája 2003, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia (EHS) č. 574/72 na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti (Ú. v. EÚ L 124, s. 1; Mim. vyd. 05/004, s. 317).


Top