Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0455

Vec C-455/14 P: Odvolanie podané 29. septembra 2014 : H proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z  10. júla 2014 vo veci T-271/10: H/Rada Európskej únie, Európska komisia, Policajná misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine ( „EUPM“ )

OJ C 448, 15.12.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/10


Odvolanie podané 29. septembra 2014: H proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. júla 2014 vo veci T-271/10: H/Rada Európskej únie, Európska komisia, Policajná misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine („EUPM“)

(Vec C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: H (v zastúpení: M. Velardo, avvocato)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť uznesenie Všeobecného súdu z 10. júla 2014 vo veci T-271/10 H/Rada Európskej únie, Európska komisia a „EUPM“ v rozsahu, v akom bol zamietnutý návrh odvolateľa na zrušenie rozhodnutia zo 7. apríla 2010 podpísaného vedúcim úradu EUPM, ktorým bol žalobca pridelený na pozíciu „Trestnoprávny poradca-prokurátor“ v regionálnej kancelárii v Banja Luke (Bosna a Hercegovina), a ak je to nevyhnutné, aj rozhodnutie z 30. apríla 2010 podpísané vedúcim misie, uvedené v článku 6 rozhodnutia Rady 2009/906/SZBP z 8. decembra 2009 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH) (1), ako aj v druhom rade náhrada škody,

vrátiť vec Všeobecnému súdu,

zaviazať žalovanú v prvostupňovom konaní na náhradu trov tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza tieto odvolacie dôvody:

porušenie práva na obhajobu,

porušenie článku 114 rokovacieho poriadku,

nesprávne právne posúdenie,

porušenie európskeho práva.


(1)  Ú. v. EÚ L 322, s. 22.


Top