Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0452

Vec C-452/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

OJ C 448, 15.12.2014, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/8


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Vec C-452/14)

(2014/C 448/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaní v prvom stupni a, pokiaľ ide o AIFA, odvolateľ: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Žalobkyňa v prvom stupni a odporkyňa v konaní o odvolaní: Doc Generici srl

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 ods. 2 písm. a) aktuálneho znenia nariadenia Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 (1) vykladať tak, že za zmeny povolenia na uvedenie lieku na trh typu I – konkrétne, pokiaľ ide o prejednávanú vec, typu I A – sa má v prípade, ak ide o rovnaké zmeny týkajúce sa viacerých povolení na uvedenie lieku na trh, ktoré vlastní ten istý držiteľ, uhradiť iba jeden poplatok, a to v rozsahu stanovenom v uvedenom článku, alebo toľko poplatkov, koľko povolení je danou zmenou dotknutých?

2.

Existuje za okolností, aké nastali v prejednávanej veci, právo alebo, ako usudzuje Consiglio di Stato, povinnosť vnútroštátneho súdu obrátiť sa na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie liekov (Ú. v. ES L 35, s. 1; Mim. vyd. 13/015, s. 3).


Top