Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0399

Vec C-399/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. augusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a i./Slobodný štát Sasko

OJ C 448, 15.12.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. augusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a i./Slobodný štát Sasko

(Vec C-399/14)

(2014/C 448/02)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Grüne Liga Sachsen e.V. a i.

Žalovaný: Slobodný štát Sasko

Prizvaný: Landeshauptstadt Dresden

Vedľajší účastník konania: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 2 smernice Rady 92/43/EHS (1) z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“) vykladať v tom zmysle, že projekt výstavby mosta, ktorý bol povolený pred zaradením územia do zoznamu lokalít európskeho významu a ktorý priamo neslúži na správu územia, musí byť pred uskutočnením podrobený preskúmaniu posúdenia vplyvu, ak územie bolo zaradené do zoznamu po vydaní povolenia, ale pred začiatkom uskutočnenia a pred vydaním povolenia sa uskutočnil len odhad rizík/predbežné posúdenie?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Musí vnútroštátny úrad pri dodatočnom preskúmaní dodržať podmienky článku 6 ods. 3 a 4 smernice o biotopoch už vtedy, keď ich preventívne chcel dodržať pri odhade rizík/predbežnom posúdení pred vydaním povolenia?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a zápornej odpovede na druhú otázku:

Aké požiadavky musí na základe článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch spĺňať dodatočné preskúmanie povolenia vydaného pre projekt, a k akému dátumu sa má toto preskúmanie vzťahovať?

4.

Musí sa v rámci doplňujúceho konania, ktoré slúži na nápravu zistenej chyby dodatočného preskúmania podľa článku 6 ods. 2 smernice o biotopoch alebo posúdenia vplyvu podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch, prostredníctvom relevantných úprav požiadaviek posúdenia zohľadniť, že stavebné dielo sa mohlo postaviť a mohlo sa začať užívať, pretože rozhodnutie o schválení plánu výstavby bolo ihneď vykonateľné a konanie o predbežnom opatrení bolo právoplatne zamietnuté? Platí to v každom prípade pre následne nevyhnutné posúdenie alternatív v rámci rozhodnutia podľa článku 6 ods. 4 smernice o biotopoch?


(1)  Ú. v. ES L 206, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.


Top