Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0516

Vec T-516/11: Rozsudok Všeobecného súdu z  9. septembra 2014 – MasterCard a i./Komisia ( „Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa štúdie o nákladoch a prínosoch prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov — Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby“ )

OJ C 372, 20.10.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 372/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2014 – MasterCard a i./Komisia

(Vec T-516/11) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkajúce sa štúdie o nákladoch a prínosoch prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov - Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby - Zamietnutie prístupu - Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby“))

2014/C 372/17

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: MasterCard, Inc. (Wilmington, Delaware, Spojené štáty), MasterCard International, Inc. (New York, New York, Spojené štáty) a Mastercard Europe (Waterloo, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne B. Amory, V. Brophy a S. McInnes, neskôr B. Amory a V. Brophy, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Clotuche-Duvieusart a V. Bottka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 12. júla 2011, ktorým rozhodla o zamietnutí prístupu žalobkýň k niektorým dokumentom predloženým tretími osobami v rámci štúdie o nákladoch a prínosoch prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 12. júla 2011, ktorým rozhodla o zamietnutí prístupu spoločností MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc. a MasterCard Europe k niektorým dokumentom predloženým tretími osobami a týkajúcim sa štúdie o nákladoch a prínosoch prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta prístup k dokumentom súvisiacim s:

nákladmi a prínosmi prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov (pôvodná správa z 2. júna 2009),

nákladmi a prínosmi prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov – časť 1 metodologickej správy z 28. septembra 2009 [revidovaná verzia zohľadňujúca pripomienky predložené dotknutými osobami generálnemu riaditeľstvu (GR) Komisie pre „hospodársku súťaž“],

výsledkami podrobných rozhovorov týkajúcich sa nákladov platieb: analýzy podrobných rozhovorov konaných v Maďarsku, v Holandsku a v Spojenom kráľovstve z 15. januára 2010 (verzia poskytnutá 9. marca 2010),

návrhom on-line dotazníka z 8. marca 2010,

výsledkami a závermi testu uskutočniteľnosti na internete: návrh správy z 24. mája 2010.

2.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011.


Top