Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG1008(02)

Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

OJ C 354, 8.10.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 354/13


Oznámenie ministra hospodárstva Holandského kráľovstva podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

(2014/C 354/12)

Minister hospodárstva Holandského kráľovstva oznamuje, že Holandsko prijalo žiadosť o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku D9 vyznačenom na mape, ktorá tvorí prílohu 3 k nariadeniu o ťažbe (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, č. 245).

Minister hospodárstva vyzýva zainteresované strany, aby predložili konkurenčné žiadosti o povolenie na vyhľadávanie uhľovodíkov v bloku D9 holandského kontinentálneho šelfu v súlade s uvedenou smernicou a článkom 15 zákona o ťažbe (Mijnbouwwet, Stb. 2002, č. 542).

Orgánom oprávneným udeľovať povolenia je minister hospodárstva. Kritériá, podmienky a požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 2 a v článku 6 ods. 2 uvedenej smernice sa stanovujú v zákone o ťažbe (Mijnbouwwet Stb. 2002, č. 542).

Žiadosti sa môžu podávať počas 13 týždňov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie na tejto adrese:

De Minister van Economische Zaken (Ministerstvo hospodárstva)

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt (na vedomie: p. P. Jongerius, Riaditeľstvo pre energetický trh)

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

O žiadostiach sa rozhodne najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty.

Bližšie informácie poskytne p. E. J. Hoppel na telefónnom čísle: +31 703797762.


Top