Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX1008(02)

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Polyuretánová pena (AT.39801)

OJ C 354, 8.10.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 354/5


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Polyuretánová pena

(AT.39801)

(2014/C 354/06)

Európska komisia začala 15. novembra 2012 konanie podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 (2) voči spoločnostiam Carpenter Co., Carpenter S.A.S., Carpenter GmbH, Carpenter Belgium NV a Carpenter Limited (ďalej len „Carpenter“), Vita Cayman Limited, Caligen Europe BV, Draka Interfoam B.V., ICOA France S.A.S., Koepp Schaum GmbH, Metzeler Schaum GmbH, Tramico S.A.S., UAB Vita Baltic International, Vita Polymers Poland Sp. z o.o., Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, Vita Cellular Foams (UK) Limited a Vita Industrial (UK) Limited (ďalej len „Vita“), Eurofoam GmbH, Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, Eurofoam KFM GmbH, Eurofoam Hungary Kft, Eurofoam Polska Sp. z.o.o. a S.C. Eurofoam S.r.l. (ďalej len „Eurofoam“), Recticel N.V./S.A., Recticel s.a. s., Recticel OÜ, Recticel Limited, Recticel Verwaltung GmbH & Co. KG a Recticel B.V. (ďalej len „Recticel“), a Greiner Holding AG (ďalej len „Greiner“) (ďalej spolu len „účastníci“).

V nadväznosti na rozhovory o urovnaní a po predložení návrhov na urovnanie v súlade s článkom 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 773/2004 (3) z 23. októbra 2013 prijala Európska komisia vyhlásenie o námietkach adresované účastníkom. Uviedla v ňom, že účastníci sa podieľali na jedinom a trvajúcom porušení článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Porušenie sa týkalo kartelu pri predaji určitých typov ohybnej polyuretánovej peny a zahŕňalo desať členských štátov. Jeho cieľom bolo preniesť nárast cien surovín na koncových zákazníkov a vyhnúť sa agresívnej cenovej súťaži medzi výrobcami polyuretánovej peny vo vzťahu k zákazníkom. Kartel trval od októbra 2005 do júla 2010.

Účastníci vo svojich odpovediach na vyhlásenie o námietkach potvrdili, že vo vyhlásení o námietkach, ktoré im bolo adresované, sa zohľadnil obsah ich návrhov na urovnanie.

Podľa článku 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ som preskúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá iba námietkami, v súvislosti s ktorými dostali účastníci príležitosť vyjadriť svoje názory, a dospel som k presvedčeniu, že áno.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj s prihliadnutím na to, že mi účastníci nepredložili žiadnu žiadosť ani sťažnosť (4), sa domnievam, že sa v tomto prípade zabezpečil účinný výkon procesných práv všetkých účastníkov.

V Bruseli 17. januára 2014

Wouter WILS


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej Komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Podľa článku 15 ods. 2 rozhodnutia 2011/695/EÚ sa účastníci konania v prípadoch kartelov, ktorí sa zapájajú do rozhovorov o urovnaní podľa článku 10a nariadenia (ES) č. 773/2004, môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie kedykoľvek počas konania o urovnaní, aby zabezpečili účinný výkon svojich procesných práv. Pozri aj bod 18 oznámenia Komisie 2008/C 167/01 o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov (Ú. v. EÚ C 167, 2.7.2008, s. 1).


Top