Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0200

Vec T-200/14: Žaloba podaná 27. marca 2014 – Ben Ali/Rada

OJ C 202, 30.6.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/23


Žaloba podaná 27. marca 2014 – Ben Ali/Rada

(Vec T-200/14)

2014/C 202/30

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francúzsko) (v zastúpení: A. de Saint Remy, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal opatrenie na zabezpečenie priebehu konania podľa článku 63 rokovacieho poriadku, ktorým bude Komisii uložené, aby predložila „všetky dokumenty týkajúce sa prijatia“ napadnutého nariadenia,

zrušil rozhodnutie Rady 2014/49/SZBP z 30. januára 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/72/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 81/2014 z 30. januára 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku,

zaviazal Radu Európskej únie, aby žalobcovi zaplatila celkovú sumu 1 00  000 eur ako náhradu celkovej ujmy,

zaviazal Radu Európskej únie, aby žalobcovi zaplatila sumu 30  000 eur ako náhradu jeho výdavkov na obranu vynaložených v tejto veci, ako aj v súlade s článkom 91 rokovacieho poriadku náhradu výdavkov vynaložených na obranu ako nahraditeľných trov konania,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate totožné alebo podobné s tými, ktoré boli uvedené vo veci T–301/11, Ben Ali/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 226, s. 29.


Top