Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0200

Vec T-200/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z  20. mája 2014 – De Luca/Komisia ( „Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Menovanie — Zaradenie do platovej triedy — Vymenovanie na pracovné miesto vyššej funkčnej skupiny po uskutočnení verejného výberového konania — Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní po vrátení Všeobecným súdom — Nadobudnutie platnosti nového Služobného poriadku — Prechodné ustanovenia — Článok 12 ods. 3 prílohy XIII Rokovacieho poriadku“ )

OJ C 202, 30.6.2014, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2014 – De Luca/Komisia

(Vec T-200/13 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Menovanie - Zaradenie do platovej triedy - Vymenovanie na pracovné miesto vyššej funkčnej skupiny po uskutočnení verejného výberového konania - Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní po vrátení Všeobecným súdom - Nadobudnutie platnosti nového Služobného poriadku - Prechodné ustanovenia - Článok 12 ods. 3 prílohy XIII Rokovacieho poriadku“))

2014/C 202/27

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Patrizia De Luca (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi a J.-N. Louis, avocats, neskôr S. Orlandi)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall, splnomocnený zástupca) a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a A. Bisch, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) z 30. januára 2013, De Luca/Komisia (F-20/06 RENV, zatiaľ neuverejnený v Zbierke) a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pani Patrizia De Luca a Európska komisia znášajú každý svoje vlastné trovy konania, ktoré vznikli v dvoch konaniach na Všeobecnom súde a v dvoch konaniach na Súde pre verejnú službu.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania, ktoré vznikli v dvoch konaniach na Všeobecnom súde a v dvoch konaniach na Súde pre verejnú službu.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 15.6.2013.


Top