Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0247

Vec T-247/12: Rozsudok Všeobecného súdu z  20. mája 2014 – Argo Group International Holdings/ÚHVT – Arisa Assurances (ARIS) ( „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ARIS — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ARISA ASSURANCES S.A. — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Koexistencia skorších ochranných známok na trhu — Zásada amerického práva nazývaná ‚Morehouse defense‘  — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ )

OJ C 202, 30.6.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 20. mája 2014 – Argo Group International Holdings/ÚHVT – Arisa Assurances (ARIS)

(Vec T-247/12) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ARIS - Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ARISA ASSURANCES S.A. - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Koexistencia skorších ochranných známok na trhu - Zásada amerického práva nazývaná ‚Morehouse defense‘ - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

2014/C 202/25

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Argo Group International Holdings Ltd (Hamilton, Bermudy, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Hoy, S. Levine a N. Edbrooke, solicitors)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Arisa Assurances SA (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: H. Bock, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. marca 2012 (vec R 193/2011-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Arisa Assurances SA a Argo Group International Holdings Ltd

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Argo Group International Holdings Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012.


Top