Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TA0406

Vec T-406/09: Rozsudok Všeobecného súdu zo  14. mája 2014 – Donau Chemie/Komisia [ „Hospodárska súťaž — Kartely — Trh acetylidu vápenatého a horčíka určený pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP, s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES — Určovanie cien a rozdelenie trhu — Prílohy — Článok 23 nariadenia (ES) č ° 1/2003 — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút v roku 2006 — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Proporcionalita — Platová schopnosť“ ]

OJ C 202, 30.6.2014, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2014 – Donau Chemie/Komisia

(Vec T-406/09) (1)

([„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh acetylidu vápenatého a horčíka určený pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP, s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES - Určovanie cien a rozdelenie trhu - Prílohy - Článok 23 nariadenia (ES) čo 1/2003 - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút v roku 2006 - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Povinnosť odôvodnenia - Rovnosť zaobchádzania - Proporcionalita - Platová schopnosť“])

2014/C 202/20

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Donau Chemie AG (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: S. Polster, W. Brugger a M. Brodey, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne N. von Lingen a M. Kellerbauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci T. Eilmansberger, profesor, neskôr N. von Lingen a M. Kellerbauer)

Predmet veci

Návrh na zrušenie článku 2 rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 – Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu v akom sa týka žalobkyne, ako aj subsidiárne, žiadosť o zníženie pokuty uloženej žalobkyni uvedeným rozhodnutím.

Výrok rozsudku

1.

Suma pokuty uloženej spoločnosti Donau Chemie AG na základe článku 2 písm. c) rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku 81 ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 – Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) je stanovená na 4,35 milióna eur.

2.

Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Spoločnosť Donau Chemie znáša 90 % svojich vlastných trov konania, ako aj 90 % trov, ktoré vznikli Európskej komisii. Komisia znáša 10 % svojich vlastných trov konania a 10 % trov konania, ktoré vznikli Donau Chemie.


(1)  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2009.


Top