Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0189

Vec C-189/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) 16. apríla 2014 – Bogdan Chain/Atlanco LTD

OJ C 202, 30.6.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) 16. apríla 2014 – Bogdan Chain/Atlanco LTD

(Vec C-189/14)

2014/C 202/14

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Okresný súd v Nikózii)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bogdan Chain

Žalovaná: Atlanco LTD

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa skutočnosť, že pôsobnosť článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 883/2004 (1) z 29. apríla 2004 a článku 14 ods. 5 písm. b) vykonávacieho nariadenia (2) zahŕňa „osobu, ktorá ako zamestnanec zvyčajne vykonáva činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch“, vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj prípady, keď osoba na základe pracovnej zmluvy s jedným zamestnávateľom so sídlom v jednom členskom štáte EÚ vykonáva činnosť v dvoch ďalších členských štátoch EÚ, a to aj v prípade, že:

a)

druhý členský štát, v ktorom osoba bude pracovať, zatiaľ nie je ani nemohol byť v čase žiadosti o vydanie formulára Α1 určený vzhľadom na osobitú povahu práce – dočasná činnosť pracovníkov na krátke obdobia v rôznych členských štátoch Európskej únie,

alebo

b)

dĺžku trvania činnosti v prvom a/alebo druhom členskom štáte ešte nemožno určiť alebo predvídať vzhľadom na osobitú povahu práce – dočasná činnosť pracovníkov na krátke obdobia v rôznych členských štátoch Európskej únie?

2.

V prípade kladnej odpovede na otázky uvedené v bode 1, možno článok 14 ods. 5 písm. b) vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 vykladať v tom zmysle, že na účely uplatňovania článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 883/2004 sa výraz „osobu, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch“, vzťahuje aj na situácie zahŕňajúce obdobia nečinnosti medzi dvomi pracovnými činnosťami vykonávanými v rôznych členských štátoch, počas ktorých sa na zamestnanca naďalej vzťahuje tá istá pracovná zmluva?

3.

V prípade kladnej odpovede na otázky uvedené v bode 1, bráni skutočnosť, že príslušný členský štát nevydá formulár A1, uplatňovaniu článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 883/2004?

4.

Ukladajú článok 16 ods. 5 a/alebo článok 20 ods. 1 alebo akýkoľvek iný článok vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 členskému štátu povinnosť, aby na základe predbežného rozhodnutia členského štátu bydliska týkajúceho sa rozhodného práva vydal formulár A1 ex offo bez toho, aby dotyčný zamestnávateľ musel príslušnému členskému štátu predložiť žiadosť?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, s. 1).


Top