Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0187

Vec C-187/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 16. apríla 2014 – Skatteministeriet/DSV Road A/S

OJ C 202, 30.6.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 16. apríla 2014 – Skatteministeriet/DSV Road A/S

(Vec C-187/14)

2014/C 202/13

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet

Žalovaná: DSV Road A/S

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 203 ods. 1 Colného kódexu (1) vykladať v tom zmysle, že ide o odňatie spod colného dohľadu v situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, ak sa predpokladá, že a) každý z dvoch vygenerovaných tranzitov v roku 2007, resp. 2008 sa týkal jedného a toho istého tovaru, alebo b) nemožno preukázať, že išlo o jeden a ten istý tovar?

2.

Má sa článok 204 Colného kódexu (2) vykladať v tom zmysle, že colný dlh vzniká v situácii, o akú ide v konaní vo veci samej, ak sa predpokladá, že a) každý z dvoch vygenerovaných tranzitov v roku 2007, resp. 2008 sa týkal jedného a toho istého tovaru, alebo b) nemožno preukázať, že išlo o jeden a ten istý tovar?

3.

Má sa článok 859 vykonávacích ustanovení (3) vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide v konaní vo veci samej, ide o porušenie povinností, ktoré nemalo významný vplyv na riadny priebeh colného konania, ak sa predpokladá, že a) každý z dvoch vytvorených tranzitov v roku 2007, resp. 2008 sa týkal toho istého tovaru, alebo b) nemožno preukázať, že išlo o ten istý tovar?

4.

Môže prvý členský štát, do ktorého bol tovar dovezený, odmietnuť zdaniteľnej osobe určenej členským štátom odpočet DPH pri dovoze podľa článku 168 písm. e) smernice o DPH (4), ak sa DPH pri dovoze vyberie od dopravcu predmetného tovaru, ktorý nie je dovozcom ani majiteľom tovaru, ale zásielku iba jednoducho prepravil a mal na starosti jej colné odoslanie ako súčasť svojich zasielateľských činností, ktoré podliehajú DPH?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

(4)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).


Top