Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0015

Vec C-15/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Nemecko) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Verejné zmluvy na dodanie tovaru — Smernica 2004/18/ES — Uzavretie zmluvy bez vykonania verejného obstarávania — Uzavretie „in house“  — Úspešný uchádzač právne odlišný od verejného obstarávateľa — Podmienka „obdobnej kontroly“  — Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač, medzi ktorými neexistuje vzťah kontroly — Tretí orgán verejnej moci, ktorý vykonáva nad verejným obstarávateľom čiastočnú kontrolu a nad úspešným uchádzačom kontrolu, ktorú možno kvalifikovať ako „obdobnú“  — „Interná horizontálna operácia“ )

OJ C 202, 30.6.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/7


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Nemecko) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH

(Vec C-15/13) (1)

((Verejné zmluvy na dodanie tovaru - Smernica 2004/18/ES - Uzavretie zmluvy bez vykonania verejného obstarávania - Uzavretie „in house“ - Úspešný uchádzač právne odlišný od verejného obstarávateľa - Podmienka „obdobnej kontroly“ - Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač, medzi ktorými neexistuje vzťah kontroly - Tretí orgán verejnej moci, ktorý vykonáva nad verejným obstarávateľom čiastočnú kontrolu a nad úspešným uchádzačom kontrolu, ktorú možno kvalifikovať ako „obdobnú“ - „Interná horizontálna operácia“))

2014/C 202/08

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH

Žalovaná: Datenlotsen Informationssysteme GmbH

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Výklad pojmu „verejná zákazka“ obsiahnutého v článku 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) – Uzavretie zmluvy medzi spoločnosťou a univerzitou, ktoré podliehajú kontrole rovnakým verejným orgánom, ktorý je verejným obstarávateľom v zmysle smernice (horizontálna operácia in-house) – Rozsah kontroly týmto verejným orgánom

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uzavretá medzi na jednej strane univerzitou, ktorá je verejným obstarávateľom a ktorá je v oblasti nákupov tovaru a služieb kontrolovaná niektorou nemeckou spolkovou krajinou, a na druhej strane súkromnoprávnym podnikom, ktorý je vo vlastníctve spolkového štátu a nemeckých spolkových krajín vrátane uvedenej spolkovej krajiny, predstavuje verejnú zákazku v zmysle tohto ustanovenia, a preto musí podliehať pravidlám zadávania verejných zákaziek, ktoré stanovuje táto smernica.


(1)  Ú. v. EÚ C 114, 20.4.2013.


Top