Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0415(03)

Štátna pomoc — SA.14093 (C76/2002) – Belgicko – Letisko Charleroi, SA.18857 (2012/C) – Švédsko – Letisko Västerås, SA.19880 a SA.32576 (2012/C) – Nemecko – Letisko Niederrhein Weeze, SA.21121 (C29/2008), SA.32833 (2011/C) – Nemecko – Letisko Frankfurt-Hahn, SA.21877 (C24/2007), SA.27585 a SA.31149 (2012/C) – Nemecko – Letisko Lübeck, SA.22030 (C26/2007) a SA.29404 (2012/C) – Nemecko – Letisko Dortmund NEO a NERES, SA.22614 (C53/2007) – Francúzsko – Letisko Pau, SA.23098 (C37/2007) – Taliansko – Letisko Alghero, SA.24221 (2012/C) – Rakúsko – Letisko Klagenfurt, SA.26190 (2012/C) – Nemecko – Letisko Saarbrücken, SA.26494 (2012/C) – Francúzsko – Letisko La Rochelle, SA.26500 (2012/C) – Nemecko – Letisko Altenburg Nobitz, SA.26818 (2010/C) – Taliansko – Letisko Stretto, SA.27339 (2012/C) – Nemecko – Letisko Zweibrücken, SA.30743 (2011/C) – Nemecko – Financovanie infraštruktúrnych opatrení na Letisku Leipzig-Halle, SA.30931 (2011/C) – Rumunsko – rumunské letiská, SA.31662 (2011/C) – Rumunsko – Letisko Timisoara, SA.33909 (2013/C) – Španielsko – Letiská Girona a Reus, SA.33960 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Beauvais, SA.33963 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Angoulême, SA.33962 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Carcassonne, SA.33961 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Nîmes, SA.33983 (2013/C) – Taliansko – služby všeobecného hospodárskeho záujmu na letiskách na Sardínii — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 ZFEÚ Text s významom pre EHP

OJ C 113, 15.4.2014, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 113/30


ŠTÁTNA POMOC

SA.14093 (C76/2002) – Belgicko – Letisko Charleroi

SA.18857 (2012/C) – Švédsko – Letisko Västerås

SA.19880 a SA.32576 (2012/C) – Nemecko – Letisko Niederrhein Weeze

SA.21121 (C29/2008), SA.32833 (2011/C) – Nemecko – Letisko Frankfurt-Hahn

SA.21877 (C24/2007), SA.27585 a SA.31149 (2012/C) – Nemecko – Letisko Lübeck

SA.22030 (C26/2007) a SA.29404 (2012/C) – Nemecko – Letisko Dortmund NEO a NERES

SA.22614 (C53/2007) – Francúzsko – Letisko Pau

SA.23098 (C37/2007) – Taliansko – Letisko Alghero

SA.24221 (2012/C) – Rakúsko – Letisko Klagenfurt

SA.26190 (2012/C) – Nemecko – Letisko Saarbrücken

SA.26494 (2012/C) – Francúzsko – Letisko La Rochelle

SA.26500 (2012/C) – Nemecko – Letisko Altenburg Nobitz

SA.26818 (2010/C) – Taliansko – Letisko Stretto

SA.27339 (2012/C) – Nemecko – Letisko Zweibrücken

SA.30743 (2011/C) – Nemecko – Financovanie infraštruktúrnych opatrení na Letisku Leipzig-Halle

SA.30931 (2011/C) – Rumunsko – rumunské letiská

SA.31662 (2011/C) – Rumunsko – Letisko Timisoara

SA.33909 (2013/C) – Španielsko – Letiská Girona a Reus

SA.33960 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Beauvais

SA.33963 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Angoulême

SA.33962 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Carcassonne

SA.33961 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Nîmes

SA.33983 (2013/C) – Taliansko – služby všeobecného hospodárskeho záujmu na letiskách na Sardínii

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 ZFEÚ

(Text s významom pre EHP)

2014/C 113/09

Komisia 31. marca 2014 prijala Usmernenia EÚ o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (1). Tieto usmernenia nadobudli účinnosť 4. apríla 2014. Najmä v súlade s oddielom 8.6 týchto usmernení Komisia posúdi zlučiteľnosť akéhokoľvek opatrenia prevádzkovej štátnej pomoci v uvedených prebiehajúcich formálnych vyšetrovacích konaniach podľa kritérií zlučiteľnosti stanovených v oddiele 5 rovnakých usmernení.

Vzhľadom na nadobudnutie účinnosti usmernení EÚ o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti môžu členské štáty a zainteresované strany predložiť svoje pripomienky k opatreniam, vo veci ktorých Komisia začala konanie, v lehote dvadsiatich pracovných dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia na adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Office: Madou 12/59

1049 Bruxelles

BELGIUM

Fax +32 22961242

Pripomienky zainteresovaných strán budú oznámené dotknutým členským štátom v každom z uvedených prebiehajúcich formálnych vyšetrovacích konaní. Zainteresované strany môžu pri predložení pripomienok písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 99, 4.4.2014, s. 3.


Top