Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/089/04

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 89, 28.3.2014, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/51


Nová národná strana obehových euromincí

2014/C 89/04

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydávanej Slovenskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí (1) s cieľom informovať širokú verejnosť, ako aj každého, kto prichádza s mincami do kontaktu pracovne. V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok. Predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Slovensko

Pamätný motív: desiate výročie pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii

Vecný opis vzoru: V strede národnej strany mince sú štylizované písmená „EÚ“ ako skratka výrazu Európska únia so štátnym znakom Slovenskej republiky, ktorý je začlenený do popredia. Na pravej strane vnútornej časti mince je v dvoch riadkoch vyobrazený dátum pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii „1.5.2004“ a bezprostredne pod ním rok „2014“. Na dolnom okraji vnútornej časti mince sa nachádza vpísaný názov vydávajúcej krajiny „SLOVENSKO“, pričom na hornom okraji sú v polkruhu uvedené slová „10. VÝROČIE VSTUPU DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Vľavo dole je značka mincovne Kremnica (pozostávajúca z písmen „MK“ medzi dvoma razidlami) a vpravo dole sa nachádzajú štylizované písmená „MP“, ktoré sú iniciálkami autorky motívu Márie Poldaufovej.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Vydávané množstvo: 1 milión

Dátum vydania: apríl 2014


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top