Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0054

Vec T-54/14: Žaloba podaná 23. januára 2014 — Goldfish a i./Komisia

OJ C 71, 8.3.2014, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/28


Žaloba podaná 23. januára 2014 — Goldfish a i./Komisia

(Vec T-54/14)

2014/C 71/51

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Goldfish BV (Zoutkamp, Holandsko), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) a Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (v zastúpení: P. Glazener a B. Winters, advocaten)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

čiastočne alebo v celom rozsahu zrušil rozhodnutie adresované žalobkyniam,

zrušil alebo znížil pokutu, ktorá im bola uložená,

prijal opatrenia, ktoré považuje za primerané,

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne napádajú rozhodnutie Komisie z 27. novembra 2013 v konaní podľa článku 101 ZFEÚ (AT.39633 — Krevety).

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 101 ZFEÚ a článku 2 nariadenia č. 1/2003 (1) tým, že Komisia použila tajne nahraté zvukové nahrávky ako dôkaz porušenia článku 101 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 101 ZFEÚ a článku 2 nariadenia č. 1/2003 tým, že Komisia použila poznámky z tajne nahratých zvukových nahrávok ako dôkaz porušenia článku 101 ZFEÚ.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na protiprávnom odmietnutí Komisie uplatniť bod 35 usmernení (2), pretože Komisia odmietla zohľadniť skutočnosť, že žalobkyne nie sú schopné zaplatiť pokutu.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

(2)  Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003

(Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).


Top