Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TA0551

Vec T-551/12: Rozsudok Všeobecného súdu z  23. januára 2014 — Coppenrath-Verlag/ÚHVT — Sembella (Rebella) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Rebella — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEMBELLA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009“ ]

OJ C 71, 8.3.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Coppenrath-Verlag/ÚHVT — Sembella (Rebella)

(Vec T-551/12) (1)

(Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Rebella - Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEMBELLA - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009)

2014/C 71/34

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG (Münster, Nemecko) (v zastúpení: D. Pohl, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: A. Poch, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Sembella GmbH (Timelkam, Rakúsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. októbra 2012 (vec R 1681/2011-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Sembella GmbH a Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 55, 23.2.2013.


Top