Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TA0395

Vec T-395/09: Rozsudok Všeobecného súdu z  23. januára 2014 — Gigaset/Komisia ( „Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Dĺžka trvania porušenia — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“ )

OJ C 71, 8.3.2014, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Gigaset/Komisia

(Vec T-395/09) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Určenie cien a rozdelenie trhu - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Povinnosť odôvodnenia - Pokuty - Dĺžka trvania porušenia - Rovnosť zaobchádzania - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

2014/C 71/25

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gigaset AG, predtým Arques Industries AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Grave, B. Meyring a A. Scheidtmann, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. von Lingen a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku [81] ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, ako aj subsidiárne návrh na zníženie výšky pokuty uloženej žalobkyni uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Výška pokuty uloženej spoločnosti Gigaset AG podľa článku 2 písm. f) rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 vydaného v konaní podľa článku [81] ES a článku 53 Dohovoru o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) sa stanovuje na 12,3 milióna eur.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Spoločnosť Gigaset znáša 90 % svojich vlastných trov konania, ako aj 90 % trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii, s výnimkou trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia. Komisia znáša 10 % svojich vlastných trov konania a 10 % trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Gigaset, s výnimkou trov konania súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.


Top