Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TA0384

Vec T-384/09: Rozsudok Všeobecného súdu z  23. januára 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie/Komisia ( „Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Právo na obhajobu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Proporcionalita — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“ )

OJ C 71, 8.3.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie/Komisia

(Vec T-384/09) (1)

(Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Určenie cien a rozdelenie trhu - Právo na obhajobu - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Povinnosť odôvodnenia - Pokuty - Rovnosť zaobchádzania - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Proporcionalita - Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

2014/C 71/23

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyne: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Nemecko) a SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (v zastúpení: pôvodne A. Birnstiel, S. Janka a S. Dierckens, advokáti, neskôr A. Birnstiel a S. Janka)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. von Lingen a A. Antoniadis, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Böhlke, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: Gigaset AG (predtým Arques Industries AG) (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Grave, A. Scheidtmann a B. Meyring, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 5791 v konečnom znení z 22. júla 2009 týkajúceho sa konania o uplatnení článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.396 — Činidlá na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel) v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, ako aj subsidiárne návrh na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty uloženej žalobkyniam uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a SKW Stahl-Metallurgie GmbH znášajú vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

3.

Gigaset AG znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 297, 5.12.2009.


Top