Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0586

Vec C-586/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 20. novembra 2013 — Martin Meat Kft./Géza Simonfay a Ulrich Salburg

OJ C 71, 8.3.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 20. novembra 2013 — Martin Meat Kft./Géza Simonfay a Ulrich Salburg

(Vec C-586/13)

2014/C 71/04

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Martin Meat Kft.

Žalovaní: Géza Simonfay a Ulrich Salburg

Prejudiciálne otázky

1.

Možno podľa práva Únie, najmä podľa definície pojmu „pridelenie pracovníkov“ uvedenej v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vydanom v spojených veciach C-307/09 až C-309/09, (1) hovoriť o pridelení pracovníkov, ak sa mandatár zaviaže prostredníctvom vlastných pracovníkov spracovávať polovičky hovädzích trupov v bitúnku mandanta v priestoroch, ktoré mu prenajal mandant, a baliť ich do balení mäsa pripravených na predaj, pričom mandatárovi patrí odmena v závislosti od počtu kilogramov spracovaného mäsa a mandatár musí strpieť zníženie ceny dohodnutej za spracovanie mäsa v prípade, ak toto spracovanie nemá dostatočnú kvalitu, s prihliadnutím na to, že v hostiteľskom členskom štáte mandatár poskytuje služby výlučne samotnému mandantovi a mandant vykonáva kontrolu kvality spracovávania mäsa?

2.

Uplatňuje sa základná zásada, ktorú obsahuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vydaný v spojených veciach C-307/09 až C-309/09, podľa ktorej možno obmedziť pridelenie pracovníkov počas platnosti prechodných ustanovení týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov obsiahnutých v zmluvách o pristúpení členských štátov, ktoré k Európskej únii pristúpili 1. mája 2004, aj na vyslanie pracovníkov uskutočnené v rámci pridelenia pracovníkov, prostredníctvom ktorého podnik so sídlom v členskom štáte, ktorý pristúpil k Európskej únii 1. mája 2004, vyslal pracovníkov do Rakúska, ak k uvedenému vyslaniu došlo v odvetví, ktoré nie je chránené podľa zmlúv o pristúpení?


(1)  Rozsudok súdneho dvora (druhá komora) z 10. februára 2011.


Top