Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/373/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) Text s významom pre EHP

OJ C 373, 20.12.2013, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 373/12

1.

Komisii bolo 13. decembra 2013 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Santander Customer Finance SA („SCF“, Španielsko) patriaci do skupiny Santander a podnik El Corte Inglés SA („ECI“, Španielsko) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA („FECI“, Španielsko) prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SCF: poskytuje služby v oblasti zákazníckych úverov, konkrétne vydávanie kariet a poskytovanie pôžičiek v EHP, a to priamo zákazníkom a v mieste predaja (prostredníctvom predajcov a obchodných miest),

ECI: pôsobí v oblasti maloobchodnej distribúcie v sieti obchodných domov v Španielsku a Portugalsku,

FECI: je špecializovaná úverová inštitúcia, ktorá poskytuje zákazníkom osobné pôžičky a financovanie prostredníctvom osobných štítkových kariet na kúpu tovarov a služieb v obchodoch skupiny ECI a v určitých maloobchodných predajniach.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).


Top