Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/366/05

Nová národná strana obehových euromincí

OJ C 366, 14.12.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/10


Nová národná strana obehových euromincí

(2013/C 366/05)

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Fínskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. S cieľom informovať verejnosť a každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, Komisia zverejňuje vzory všetkých nových mincí (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok. Predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Fínsko

Pamätná udalosť: 125. výročie narodenia držiteľa Nobelovej ceny za literatúru F. E. SILLANPÄÄHO

Vecný opis vzoru: Na vnútornej časti mince je vyobrazený portrét F. E. SILLANPÄÄHO. V hornej časti sú do polkruhu vyryté slová „F. E. SILLANPÄÄ“. Na ľavej strane je rok „1888“ a znak mincovne. Na pravej strane je rok „1964“, označenie vydávajúcej krajiny „FI“ a rok vydania „2013“.

Ide o špeciálnu pamätnú mincu na počesť starého otca celého národa. F. E. SILLANPÄÄ bol majstrom štýlu, ktorý do fínskej literatúry vniesol hĺbkový pohľad na vzťah medzi ľuďmi a prírodou. V roku 1939 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru najmä v súvislosti s jeho dielami Hurskas kurjuus a Nuorena nukkunut (v slovenčine tieto diela nevyšli). Ešte väčšie národné renomé priniesli tomuto majstrovskému autorovi jeho populárne rozhlasové vysielania a nezabudnuteľné vianočné fejtóny. V povojnových rokoch získal tento vynikajúci spisovateľ s dlhou bradou prezývku „Taata“ a stal sa neoficiálnym starým otcom celej krajiny. Vďaka jeho spomienkam na Vianoce z čias jeho detstva vznikla obľúbená tradícia: celý národ sa oduševnene stretával pri rádiách, aby počúval dedkove príjemné „rozpravy“ o Vianociach.

Po vonkajšom obvode mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Vydávané množstvo: 1,5 milióna

Dátum vydania: November 2013


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Top